Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 256Talousarviomuutos 2022_2_Investoinnit, tekninen lautakunta

6833/02.02.00/2021

 

Tekninen lautakunta 04.10.2022 § 205

 

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kärkihankkeet

RR-terminaalin rakentaminen

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 9,5 milj. euron määräraha. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuonna 2022 hankkeeseen kuluu 10,3 milj. euroa, mikä tarkoittaa, että hankkeelle esitetään 0,8 milj. euron lisämäärärahaa. On arvioitu, että tästä noin 0,7 milj. kuuluu tukirahoitteisten töiden piiriin, jolloin lisämäärärahat lisäävät hankkeen avustuksen tuloarviota 0,14 milj. eurolla.

Merkittävin syy lisämäärärahan tarpeeseen on vuoden 2021 loppupuolella toteutetussa maansiirtourakassa (RU3), jossa vuodelle 2021 ennustetut noin 1 milj. euron kustannukset päätyivät laskutukseen vasta vuoden 2022 puolella, vaikka niihin oli varauduttu vuoden 2021 määrärahoissa.

Kustannusten nousua on yleisesti materiaalihinnoissa ja työkustannuksissa. Lisäksi asfaltin osalta ei toteutunut bitumi-indeksin putoaminen, jolloin olisimme saaneet hyvitystä. Hankkeen asfalttiurakan kilpailuttamisessa onnistuttiin vuonna 2021. Asfalttiurakoitsija oli tarjouksessaan keväällä 2021 arvioinut bitumi-indeksin putoavan ja antoi tarjouksessaan muutoshinnan, joka vastasi noin puolta sen hetkisestä markkinahinnasta eli olivat varautuneet maksamaan hyvitystä. Syksyn 2020 (n. 90) ja tarjoushetken 2021 (n. 156) välillä oli bitumi-indeksi noussut 50 prosenttia. Kesäkuussa 2022 oli historian korkein indeksiluku (n. 249). Jos urakoitsija olisi antanut bitumille muutoshinnan, joka olisi vastannut sen hetken oikeaa bitumihintaa 400 euroa/tonni, olisi heinäkuun lopun lisäkustannus ollut noin 0,37 milj. euroa. Nyt maksoimme 0,2 milj. euroa. Elokuun ja syyskuun asvaltoinnit ja niiden bitumikustannukset ovat vielä laskematta. Asfaltointivalmius oli elokuun lopussa noin 80 %. 

Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa alentavasti se, että syksyllä 2021 tehdyssä budjetissa oli varauduttu töihin, joita ei toteuteta vuoden 2022 aikana kuten vaarallisten aineiden säilytykseen tarkoitetun IMO-alueen rakentaminen.

Määrärahojen muutos ei lisää projektin kokonaiskustannusarviota. Ennusteen perusteella RR-terminaalin rakentamisen kokonaiskustannukset tulevat olemaan ainakin 2 milj. euroa alle alkuperäisen kustannusarvion. Alkuperäinen kustannusarvio oli 33,8 milj. euroa.

RR-alue II/Kultasuontie

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 1,0 milj. euron määräraha. Tämänhetkinen arvio on, ettei hankkeelle ehdi kertymään kustannuksia vielä tänä vuonna. Tästä johtuen esitetään koko määrärahan vähentämistä.

RR-alue II/tonttien rakentaminen

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 1,57 milj. euron määräraha. Tämänhetkinen arvio on, ettei hankkeelle ehdi kertyä kustannuksia vielä tänä vuonna. Tästä johtuen esitetään koko määrärahan vähentämistä.

Käyrälammen kehittäminen

Käyrälampi / uimaranta:

Talousarviossa hankkeelle oli varattu 0,3 milj. euron määräraha. Tästä määrärahasta uusi laituri ja laiturialueen ruoppaus vie 0,27 milj. euroa ja uimaranta-alueen pysäköintialueen rakentaminen 0,02 milj. euroa sekä alueen yleissuunnitelma 0,04 milj. euroa. Yhteensä tehdyt tilaukset ovat 0,33 milj. euroa, mikä tarkoittaa 0,03 milj. euron lisäystarvetta määrärahoihin.

Laituriin on saatu avustusta yhteensä 0,042 milj. euroa, josta maksukelpoista on vuonna 2022 noin 80 %. Tämä tarkoittaa, että vuodelle 2022 voidaan lisätä tuloarvioita 0,034 milj. euroa. 

Käyrälampi / Käyräjoen silta:

Lupakäsittelystä johtuen kohteen aloitus on viivästynyt. On kuitenkin arvioitu, että sillan kannen voisi ostaa vielä vuonna 2022. Kun tämä otetaan huomioon, hankkeen määrärahoista esitetään vähennettäväksi 0,3 milj. euroa.

Käyrälampi / ulkoilureitti:

Hanke valmistuu tämän vuoden puolella. Toteutuneet kustannukset ylittävät annetun määrärahan noin 0,03 milj. eurolla.

Hankkeeseen on saatu avustusta yhteensä 0,186 milj. euroa, josta maksukelpoista on vuonna 2022 noin 30 %. Tämä tarkoittaa, että vuodelle 2022 voidaan lisätä tuloarvioita 0,056 milj. euroa. 

Käyrälammen kehittämiselle talousarvioista varatusta yhteissummasta 1,08 milj. euroa voidaan vähentää määrärahoja yhteensä 0,24 milj. euroa ja lisätä tuloarvioita yhteensä 0,089 milj. euroa.

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueisiin esitetään myös muutoksia. Moreenitiellä ja Tykki-mäentiellä esirakennetaan yritystontteja yhteensä noin 0,8 milj. eurolla, mikä tarkoittaa 0,35 milj. euron määrärahojen lisäystä.

Maa-alueiden myynti jää tavoitteista useiden hankkeiden odottaessa otollisempaa toteuttamisaikaa, minkä vuoksi tuloarvioista vähennetään 0,1 milj. euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot / uusinvestoinnit

Hulevedet

Kouvolassa on rakennettu uutta hulevesiverkostoa myös vuoden 2022 aikana. Tässä vaiheessa vuotta on arvioitu, että hulevesien osalta uusinvestoinneista voidaan vähentää 0,06 milj. euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei kaikkia tämän vuoden yhteishankkeita saada päätettyä tänä vuonna, vaan ne jatkuvat vielä ensi vuoteen.

VT6 Keltti-Tanttari-tiesuunnitelma

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 11.1.2022 kustannusjaon valtatien 6 (VT6) tiesuunnitelman osalta. Kouvolan kaupungin osuudeksi vuosille 2022-2023 on arvioitu noin 0,45 milj. euroa. Tämänhetkinen arvio on, että vuodelle 2022 varattu 0,32 milj. euron varausta ei käytetä kaikilta osin, jonka johdosta määrärahaan esitetään 0,14 milj. euron vähennystä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

Syyskuussa 2022 on usea investointikohde lähtenyt liikkeelle, mutta osa kohteista on vielä kilpailutuksessa tai nyt jo tiedetään, ettei joku kohde tule lähtemään edes liikkeelle tänä vuonna. Talousarviomuutosesitys perustuu siten joko toteutuneisiin urakkasopimushintoihin ja toteutuneisiin tai arvioihin tulevien lisätöiden hinnoista, tarkentuneisiin arvioihin kohteiden tulevista urakkahinnoista tai jonkun kohteen siirtymisestä suoraan ensi vuodelle.

Talousarviossa 2022 uusinvestoinneille oli varattu 3,375 milj. euron varaus. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan, että määrärahoja voidaan vähentää 0,795 milj. euroa. Suurin vähennys kohdistuu katuihin, joissa esim. Liisakarhunmäen yritysalueen rakentaminen viivästyi, koska kohteessa jouduttiin hakemaan lupaa viranomaistaholta (ei saatu kiinteistön omistajan suostumuksia). Myös pieninvestoinneista tehdään vähennyksiä, koska kohteelle ei ole tullut tähän mennessä yhtään kustannuksia. Kymijoen ulkoilureittiin esitetään lisämäärärahoja mm. reittien viimeistelytöihin.

Projektitasolla esitetyt muutokset sekä kohdekohtaiset muutokset on esitetty liitteessä (Sarakkeen otsikko: Muutos2).

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

Syyskuussa 2022 on usea investointikohde lähtenyt liikkeelle, mutta osa kohteista on vielä kilpailutuksessa. Talousarviomuutosesitys perustuu tarkentuneisiin kustannusarvioihin sekä toteutuneisiin urakkasopimushintoihin ja toteutuneisiin tai arvioihin tulevien lisätöiden hinnoista.

Talousarviossa 2022 korvausinvestoinneille oli varattu 9,09 milj. euron varaus. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan, että määrärahoja on lisättävä 0,365 milj. euroa. Suurimmat lisäykset esitetään katujen saneerauksiin, jossa lisäysesitys on 0,33 milj. euroa. Mukana summassa on myös lisäys uudelleenpäällystyksiin vain sen takia, että tämän muutosesityksen ollessa muutoin negatiivinen, päätettiin antaa mahdollisuus asfalttitöiden lisäyksiin. Myös leikkivälineiden hankintaan on esitetty lisämäärärahoja.

Projektitasolla esitetyt muutokset sekä kohdekohtaiset muutokset on esitetty liitteessä (Sarakkeen otsikko: Muutos2).

Em. kohteiden yhteisvaikutus

Muutokset valtuustotason sitovuustasolla on esitetty liitteessä. (Sarakkeen otsikko: Muutos2)

Edellä esitettyjen muutosten nettovaikutus kärkihankkeisiin ja teknisen lautakunnan talousarvion investointiosaan vuonna 2022 on alkuperäistä talousarviota vähentävästi yhteensä 2,309 milj. euroa.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, han-nu.tylli(at)kouvola.fi, Rail Gate Finland projektipäällikkö Tero Valtonen, puh. 020 615 8086, tero.valtonen(at)kouvola.fi, Käyrälammen kehittämishanke -projektipäällikkö Anu Hjelt, puh. 020 615 6642, anu.hjelt(at)kouvola.fi, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, puh. 020 615 7728, antti.nyberg(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy muutokset omalta osaltaan.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

RR-terminaalin rakentaminen

 • määrärahojen lisäys 0,8 milj. euroa
 • tuloarvioiden lisäys 0,14 milj. euroa

RR-alue II/ Kultasuontie

 • määrärahojen vähennys 1,0 milj. euroa

RR-alue II/ tonttien rakentaminen

 • määrärahojen vähennys 1,57 milj. euroa

Käyrälampi / uimaranta

 • määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa
 • tuloarvioiden lisäys 0,034 milj. euroa

Käyrälampi / Käyräjoen silta

 • määrärahojen vähennys 0,3 milj. euroa

Käyrälampi / ulkoilureitti

 • määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa
 • tuloarvioiden lisäys 0,056 milj. euroa

Tekninen lautakunta

Maa- ja vesialueet:

 • määrärahojen lisäys 0,35 milj. euroa
 • tuloarvioiden vähennys 0,1 milj. euroa

Muut pitkävaikutteiset menot / uusinvestoinnit

 • määrärahojen vähennys 0,20 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

 • määrärahojen vähennys 0,755 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

 • määrärahojen lisäys 0,435 milj. euroa

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 256

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esittämien investointien talousarviomuutosten yhteisvaikutus vähentää kaupungin kokonaisinvestointeja vuodelta 2022 yhteensä 2,3 milj. euroa. Muutokset kohdistuvat sekä määrärahoihin että tuloarvioihin. Päätösesityksessä muutokset on esitetty vuoden 2022 talousarvion investointiosan sitovuustason mukaisesti.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, han-nu.tylli(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

  Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan:

Kärkihankkeet:

RR-terminaalin rakentaminen

 • määrärahojen lisäys 0,8 milj. euroa
 • tuloarvioiden lisäys 0,14 milj. euroa

RR-alue II/ Kultasuontie

 • määrärahojen vähennys 1,0 milj. euroa

RR-alue II/ tonttien rakentaminen

 • määrärahojen vähennys 1,57 milj. euroa

Käyrälampi / uimaranta

 • määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa
 • tuloarvioiden lisäys 0,034 milj. euroa

Käyrälampi / Käyräjoen silta

 • määrärahojen vähennys 0,3 milj. euroa

Käyrälampi / ulkoilureitti

 • määrärahojen lisäys 0,03 milj. euroa
 • tuloarvioiden lisäys 0,056 milj. euroa

Tekninen lautakunta

Maa- ja vesialueet:

 • määrärahojen lisäys 0,35 milj. euroa
 • tuloarvioiden vähennys 0,1 milj. euroa

Muut pitkävaikutteiset menot / uusinvestoinnit

 • määrärahojen vähennys 0,20 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

 • määrärahojen vähennys 0,755 milj. euroa

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

 • määrärahojen lisäys 0,435 milj. euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________