Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 269


Vastaus valtuustoaloitteeseen julkisten hankintojen kilpailutuksien ohjaamisesta kouvolalaisille yrityksille niiden tukemiseksi ja liiketoiminnan lisäämiseksi

1907/00.05.00/2022

 

Kaupunginvaltuusto 13.06.2022 § 77

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Sheikki Laakson, Joni Mörkin, Janne Patjaksen, Juhani Palmrosin, Toni Vainikan, Jarmo Uuttalan, Janne Pahkalan, Aimo Rautiaisen, Juha Ripattilan, Ukko Bambergin ja Mikko Jaanun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Julkisten hankintojen kilpailutus tapahtuu hankintailmoitukset.fi-palvelun (Hilma) kautta. Kaupungin olisi mahdollista hyödyntää palvelua kouvolalaisten yritysten tukemiseksi ja liiketoiminnan lisäämiseksi ohjaamalla ilmoituksia kouvolalaisille yrityksille. Toiminta voisi tapahtua joko kaupungin tai Kinnon alaisuudessa.

Käytännössä tämä toimisi niin, että hankintailmoituksia seuraava virkamies tai muu työntekijä välittäisi tiedon uusista ilmoituksista sopiville alan yrityksille. Esimerkiksi putkiremontin kilpailutuksesta otettaisiin yhteyttä kouvolalaisiin LVI-yrityksiin ja rakennussuunnittelun kilpailutuksesta arkkitehteihin. Palvelu olisi avoin kaikille kouvolalaisille yrityksille. Kilpailutukseen osallistumiseen yritys saisi tarvittaessa myös apua hankinta-asiamieheltä, tarjouspyynnön laadinnassa.

Esitän, että hankintailmoitusten välittäminen otetaan osaksi jotakin jo olemassa olevaa virkaa joko Kouvolan kaupungin tai Kinnon alaisuudessa tai sitten ihan omana virkana."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 269

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tai Kinno Oy:n työntekijä ryhtyisi välittämään paikallisille yrittäjille hankintailmoituksia, jotka on julkaistu julkisessa tietoverkossa hankintailmoitukset.fi-sivulla. Lisäksi esitetään, yritys saisi kilpailutukseen osallistumiseen tarvittaessa myös apua hankinta-asiamieheltä, tarjouspyynnön laadinnassa.

Aloitteessa ehdotettuja palveluja - eli hankintailmoitusten välittämistä yrittäjille ja hankinta-asiamiehen apua tarjouspyynnön laadintaan - on ollut jo pidempään saatavilla. Yrittäjät voivat tilata sähköpostiinsa tiedot julkaistuista hankintailmoituksista käyttämällä hankintailmoitusten portaalissa HILMA:ssa olevaa yrityksille luotua Vahtipalvelua, joka poimii oman toimialansa tarjouspyynnöt ja ilmoittaa niistä yritykselle. HILMA:ssa on julkaistu vuonna 2021 hankintailmoituksia yhteensä 12 205 kappaletta - eli keskimäärin 1017 hankintailmoitusta kuukaudessa. Jokainen yritys voi niin halutessaan ottaa käyttöön Vahtipalvelun ja saada siten automaattisesti omaan sähköpostiinsa oman toimialansa julkaistut tarjouspyynnöt. Hankinta-asiamies antaa tarvittaessa yrittäjille ohjausta ja neuvontaa palvelun käyttöönottoon liittyen.

Hankinta-asiamiehen palveluja on Kouvolassa järjestetty jo useiden vuosien ajan osana kaupungin ja Kinno Oy:n välistä yhteistyösopimusta. Hankinta-asiamiehen antamalla opastuksella ja koulutuksella tuetaan yritysten tarjousosaamista. Hankinta-asiamiespalvelu viestii yrittäjille usealla kanavalla kaupungin tulevista hankinnoista ja hän myös tarvittaessa avustaa tarjoajaa tarjouspyynnön laadinnassa. Lisäksi hankinta-asiamies tarjoaa yrittäjille koulutusta julkisista hankinnoista. Kaupungin hankintaohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu hankintaosaamisen lisääminen. Tavoitteelle on kirjattu toimenpiteeksi mm. seuraavaa: "Hankinta-asiamiespalvelu tarjoaa koulutusta yrityksille hankintojen ilmoituskanavien hyödyntämisestä ja muusta yleisestä tarjousosaamisesta kuten yhteenliittymänä tarjoamisesta." Panostamalla tämän toimenpiteen toteutukseen tuetaan paikallisia yrityksiä ja voidaan odottaa kasvua paikallisilta saatujen tarjousten määrissä.

Kouvolan kaupunki panostaa kaupungin elinvoiman edistämiseen julkisilla hankinnoillaan ja myös viestii niistä aktiivisesti. Hankinnan suunnitteluvaiheessa yrityksille tarjotaan tietoa tulevista hankinnoista kaupungin verkkosivuilla olevassa hankintakalenterissa. Kalenterista löytyy suunniteltu kilpailutusajankohta ja yhteyshenkilö, jonka kanssa voi käydä keskusteluja hankinnan sisällöstä. Tukemalla yrittäjän osaamista ja tietoisuutta julkisesta hankintaprosessista vahvistetaan paikallisten yritysten pärjäämistä tarjouskisoissa niin Kouvolassa kuin muillakin talousalueilla. Yrittäjyyden luonteeseen kuuluu oma aktiivisuus löytää uusia mahdollisuuksia.

Aloitteessa ehdotettuja palveluja - eli hankintailmoitusten välittämistä yrittäjille ja hankinta-asiamiehen apua tarjouspyynnön laadintaan - on ollut jo pidempään saatavilla. Tästä johtuen Kouvolan kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä manuaalisesti tuottamaan aloitteessa ehdotettua palvelua, joka olisi käytännössä samaa kuin mitä HILMA:n automatisoitu Vahtipalvelu yrittäjille jo tällä hetkellä tarjoaa. Ehdotetun palvelun tuottaminen ei olisi käytännössä mahdollistakaan. Kaupungilla ei ole käytössään kattavaa rekisteriä paikallisista yrityksistä toimialoineen ja yhteystietoineen, mistä johtuen kaupunki ei pystyisi aloitteessa ehdotetussa viestintämallissa kohtelemaan paikallisia yrityksiä yhdenvertaisesti.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi, hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vas-tauksen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vas-tauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsi-telty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

  _____________