Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 266


Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan täydentäminen

2582/00.00.01.03/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 266

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, kat-ja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Manu Ursin on 12.9.2022 saapuneella kirjeellä anonut eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävästä. Eron syyksi Manu Ursin on ilmoittanut henkilökohtaiset syyt.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (kuntalaki 79 § 1 mom.).

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan liikunta- ja kulttuurilautakunnassa on 13 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Manu Ursinille myönnetään ero kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Manu Ursinin tilalle valitaan uusi jäsen kasvatus- ja opetuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Manu Ursinille myönnetään ero liikunta- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Manu Ursinin tilalle valitaan uusi varajäsen liikunta- ja kulttuurilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________