Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 262Kouvolan joukkoliikenteen hinnaston täydennys 11.10.2022 alkaen

1735/08.01.00.01/2022

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 180

 

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kouvolan joukkoliikenteen hinnasto on vahvistettu vuonna 22.4.2015 lasten ja nuorten lautakunnan päätöksellä (§ 55). Tuolloin kaupungin joukkoliikenteessä siirryttiin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään. Waltti-matkakortille voi ladata kausilipun ja/tai arvolipun. Lisäksi paikallisliikenteessä voi matkustaa kuljettajalta käteisellä ostettavalla kertalipulla tai mobiililipulla.

Voimassa oleva joukkoliikenteen hinnasto

Joukkoliikenteessä on ollut vuodesta 2015 käytössä vyöhykejärjestelmä. Vyöhykkeitä on kaksi: A ja B. A-vyöhykkeeseen kuuluvat Kouvolan keskusta-alue sekä Korian, Kuusankosken, Valkealan ja Voikkaan taajama-alueet. B-vyöhykettä on muu Kouvola. Waltti-kortille ladattavat arvo- ja kertaliput on hinnoiteltu eri tavoin vyöhykkeen sisäisille ja vyöhykkeiden välisille matkoille. Sen sijaan kausiliput ovat saman hintaisia koko Kouvolan alueella. Lippujen hinnat käyvät esille kaupungin verkkosivuilta: Bussiliput ja hinnat - Kouvolan kaupunki

Voimassa olevan hinnaston mukaan maksuttomaan matkaan ovat oikeutettuja seuraavat matkustajat:

  • Lasta lastenvaunuissa kuljettava yksi matkustaja
  • Alle 7-vuotiaat lapset
  • Toisen asteen opiskelijat (edellyttää hakemusta ja hakemuksen perusteella Waltti-kortille ladattavaa lipputuotetta)
  • 80-vuotta täyttäneet kouvolalaiset (edellyttää Waltti-kortille ladattua seniorilippua, jonka voit hakea Bussimatkatoimistosta)
  • Vaikeavammaisten matkustajien saattajat. Parhaiten saattajaoikeus voidaan osoittaa eurooppalaisella vammaiskortilla, jossa on A-merkintä. Kortin omistaja maksaa normaalisti matkansa.
  • Näkövammaisten opaskoirat opastustehtävissä sekä avustajakoirat avustustehtävissä. Näkövammaisuus voidaan osoittaa eurooppalaisen vammaiskortin lisäksi myös näkövammaisliiton myöntämällä kortilla.
  • Rintamaveteraanit sekä heidän puolisonsa ja leskensä (edellyttää Waltti-kortille ladattua veteraanilippua, jonka voit hakea Bussimatkatoimistosta)
  • SHL- ja VPL-korteilla matkustaminen on maksutonta palveluliikenteessä ja asiointitakseissa.

Lisäksi hinnastossa on määritetty seuraavat erityisehdot:

Lastenvaunut linja-autoissa

Lasta lastenvaunuissa kuljettava yksi matkustaja matkustaa maksuttomasti Kouvolan paikallisliikenteessä, mikäli käytettävä kalusto mahdollistaa lastenvaunujen kanssa matkustamisen. Lastenvaunuista ei peritä maksua.

Matkatavarat linja-autoissa

Matkatavarasta ei peritä maksua. Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon kookasta tavarakollia, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana.

Polkupyörät linja-autoissa

Polkupyörän kuljettamisesta linja-autossa peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €). Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon polkupyörää, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana.

Lemmikkieläimet linja-autoissa

Sylissä matkustavista lemmikeistä ei peritä maksua. Isommista lemmikeistä, kuten isoista koirista, peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €). Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon lemmikkieläintä, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana. Syy on perusteltava. Näkövammaisten opaskoirat ja liikuntarajoitteisten avustajakoirat kulkevat maksutta opastustehtävissä.

Ehdotus joukkoliikenteen hinnastosta 9.8.2022 alkaen

Kouvolan kaupungin voimassa olevan kaupunkistrategian 2019 - 2030 yhtenä tavoitteena on maksuton joukkoliikenne vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on sisällytetty vuonna 2019 konsernijaostossa vahvistettuun Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan, jonka mukaisesti maksuton joukkoliikenne laajenee väestöryhmittäin. Yli 80-vuotiaat ovat siirtyneet maksuttoman joukkoliikenteen piiriin vuonna 2019 ja II asteen opiskelijat vuonna 2021. Vuosien 2022 - 2024 aikana maksuttomuuden on suunniteltu laajenevan peruskoululaisten ja opiskelijoiden ryhmiin.

Edellä esitetyt seikat huomioiden ei hinnastouudistuksessa ehdoteta muutettavan joukkoliikenteen lippuhintoja. Sen sijaan hinnastoon ehdotetaan muutoksia ja uudistuksia, joita koskevat tarpeet ovat nousseet esille mm. saadun asiakaspalautteen pohjalta sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä.

Vyöhykerajoista luopuminen

Hinnastoa ehdotetaan uudistettavan siten, että joukkoliikenteen nykyisestä vyöhykejärjestelmästä luovutaan, ja tässä yhteydessä siirrytään käyttämään hinnoittelussa nykyisen A-vyöhykkeen mukaista hinnoittelua koko kaupungin alueella. Kaupungin alueiden jako A- ja B-vyöhykkeisiin on osoittautunut saadun asiakaspalautteen pohjalta epätarkoituksenmukaiseksi erityisesti tilanteissa, joissa matkustetaan lyhyitä matkoja vyöhykerajan yli. Tällöin arvo- tai kertalipuilla maksettaessa varsin lyhyestä matkasta peritään hinnaston mukainen 4 euron hinta (vyöhykerajan ylittävä matka). Uudistuksen jälkeen matkan hinnaksi muodostuisi nykyisen A-vyöhykehinnoittelun mukainen 2,80 euroa. Vyöhykejärjestelmästä luopuminen vähentää lippumaksutuloja arvion mukaan n. 61 000 euroa (arvio on laskettu vuoden 2021 matkustajamäärien pohjalta).

Kerta- ja arvolippujen sekä myös muiden lipputuotteiden vaihtoajan (voimassaoloajan) pidentäminen kahteen tuntiin

Arvo- ja kertalippujen vaihtoajan pidentämisen osalta on jätetty valtuuston kokouksessa 16.8.2020 (§ 115) aloite, johon annettu vastaus on käsitelty valtuuston kokouksessa 2.5.2022 (§ 49). Vastauksessa on tuotu esille mm., että Kouvolan kokoisessa maantieteellisesti laajassa kaupungissa kaikkien asukkaiden, myös haja-asutusalueella asuvien ja kesämökkiläisten, mahdollisuudet joukkoliikenteen satunnaiseen käyttämiseen voisivat lisääntyä, mikäli kaikilla lipputuotteilla olisi mm. yhdenmukaiset vaihtoajat. Vaihtoajan pidentämisen jälkeen Kouvolan joukkoliikenteen lippujen vaihtoaika olisi yhtenäinen Kymenlaakson lipun kanssa. Siten joukkoliikenteen palvelutarjonta voisi kannustaa paremmin henkilöautolla liikkujia valitsemaan oman auton sijaan julkisen liikenteen ekologisistakin syistä. Vastauksessa on esitetty, että lipputuotteiden yhdenmukaisuuden ja selvyyden parantamiseksi kerta- ja arvolippujen sekä myös muiden lipputuotteiden voimassaoloaikaa on perusteltua pidentää kahdeksi tunniksi, ja että asia valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2022 aikana.

Hinnastouudistuksena ehdotetaan joukkoliikenteen arvo- ja kertalippujen sekä myös muiden lipputuotteiden vaihtoajan (voimassaoloajan) pidentäminen kahdeksi tunniksi.

Koululaisryhmien matkustusoikeus ilman matkalippua

Kaupungin perusopetuksen koululaisryhmät opettajineen ja avustajineen kulkevat koulupäivien aikana tällä hetkellä esimerkiksi Lennokki-kulttuurikasvatuksen kohteisiin ja liikuntapaikkoihin pitkälti tilausajoilla. Niissä tilanteissa, joissa kyseisiä matkoja olisi mahdollista tehdä joukkoliikenteellä, olisi toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua mahdollistaa koululaisryhmille sekä mahdollisille avustajille matkojen tekeminen opettajan johdolla ilman matkalippua. Koulupäivien aikaisten tilausajojen kustannukset vuonna 2021 olivat noin 77 000 euroa. Jos matkoista 30-60% voitaisiin toteuttaa päivin kulkevilla julkisen liikenteen linjoilla, säästyisi tilausajoihin varattuja määrärahoja arviolta 23 000 -46 000 euroa.

Hinnastouudistuksena ehdotetaan Kouvolan kaupungin peruskoulun koululaisryhmille avustajineen ja opettajineen oikeutta koulupäivän aikana matkustaa joukkoliikenteessä opettajansa johdolla maksutta.

Polkupyörien, potkupyörien ja sähköpotkulautojen kuljetusehdot

Polkupyörän kuljettamisen osalta hinnasto sisältää tällä hetkellä seuraavat määräykset: "Polkupyörän kuljettamisesta linja-autossa peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €). Kuljettaja voi oman harkinnan mukaan kieltäytyä ottamasta autoon polkupyörää, jos siitä on haittaa muille matkustajille etenkin ruuhka-aikana." Kuljetusmaksu on mahdollista tehdä vain käteisellä teknisistä syistä johtuen.

Sähköpotkulautojen käyttö on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana ja tämän myötä on tullut esille tarve määritellä hinnastoon niitä koskevat kuljetusehdot. Myös suurikokoisien potkupyörien ja vastaavien kulkuneuvojen osalta on tarpeen määrittää kuljetusehdot. Näiden osalta ehdotetaan, että sähköpotkulautoja, suurikokoisia potkupyöriä ja vastaavia kulkuneuvoja kohdellaan hinnastossa samalla lailla kuin polkupyöriä. Lisäksi ehdotetaan, että kokoontaitetun taittopyörän, taitetun potkupyörän tai taitetun sähköpotkulaudan voi kuljettaa maksutta matkatavarana.

Lemmikit

Lemmikkien osalta ei tällä hetkellä peritä maksua sylissä matkustavista lemmikeistä. Isommista lemmikeistä, kuten isoista koirista, peritään vyöhykkeen sisäisen kertamatkan hinta (3,50 €), joka on tullut maksaa käteisellä. Näkövammaisten opaskoirat ja liikuntarajoitteisten avustajakoirat kulkevat maksutta opastustehtävissä.

Hinnastouudistuksena ehdotetaan, että isommista lemmikeistä, kuten isoista koirista, peritään aikuisen kertalipputaksa. Tällöin maksun voi suorittaa joko Waltti-kortilla tai käteisellä.

Ehdotus joukkoliikenteen hinnastosta 9.8.2022 alkaen on liitteenä.

Joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskola, puh. 020 615 9077, jussi.eskola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan joukkoliikenteen hinnaston voimaan tulevaksi 9.8.2022 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskolalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 262

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, kat-ja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on vahvistanut kokouksessaan 6.6.2022 joukkoliikenteen hinnaston voimaantulevaksi 9.8.2022 alkaen. Hinnaston käyttöönoton jälkeen on noussut esille tarve täydentää hinnastoa koululaisryhmien ilmaisen matkustusoikeuden osalta. Voimassa olevan hinnaston mukaan matkustusoikeus ilman maksullista matkalippua on Kouvolan kaupungin peruskoulun koululaisryhmillä avustajineen ja opettajineen koulupäivän aikana. Esiopetusta annetaan Kouvolassa perusopetuksen ohella varhaiskasvatuksessa, mistä johtuen myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmien avustajineen ja opettajineen olisi tarkoituksenmukaista olla ilmaisen matkustusoikeuden piirissä. Joukkoliikenteen käytön sujuvuuden näkökulmasta koululaisryhmien ilmaisen matkustusoikeuden käyttöä olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa joukkoliikenteen aamu- ja iltapäiväruuhkien väliseen aikaan klo 9-14. Ruuhka-aikoina eli klo 7-9 ja klo 14-17 voi syntyä tilanteita, joissa perusopetuksen oppilaat opettajansa johdolla eivät mahtuisi bussiin, koska oppivelvollisuuden laajentuessa matkustajamäärät ovat lisääntyneet ja lisääntyvät merkittävästi.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää täydentää joukkoliikenteen hinnastoa 11.10.2022 alkaen siten, että

1. maksuttomaan matkaan oikeutettuja ovat Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät avustajineen ja opettajineen matkustettaessa koulupäivän aikana opettajan johdolla ja

2. perusopetuksen esiopetus- ja koululaisryhmillä ja varhaiskasvatuksen esiopetusryhmillä on maksuton matkustusoikeus koulupäivinä klo 9 - 14 välisenä aikana lähtevillä vuoroilla Kouvolan Waltti-liikenteessä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.10.2022 lukien.

____________