Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 261Kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettely ja päätöksenteko 1.1.2023 alkaen

2436/00.01.01.01/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 261

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.9.2022 (§ 98) vahvistanut kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahaston säännön. Säännön 4 §:n 1-4 mom.  mukaan valtionperintönä, testamentilla tai lahjoituksena saatuja varoja käytetään luovuttajan määräämään tai sitä mahdollisimman hyvin vastaavaan tarkoitukseen.  Varoja voi maksimissaan käyttää vuosittain 35 % laskettuna rahaston edellisen vuoden joulukuun 31. päivän pääomasta pois lukien mitä testamentissa tai lahjakirjassa on määrätty.  Varojen käytöstä päättää vuosittain kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain tilityksen myönnettyjen varojen käytöstä.

Sääntöjen mukaan hakumenettelyä ja päätöksentekoa koskevat tarkemmat määräykset antaa säännön 4 §:n 5 mom. mukaan kaupunginhallitus. Aiemmin hakumenettelynä on ollut kerran vuodessa tapahtunut haku ja myönnettävät avustukset on päätetty kaupunginhallituksessa (vuoden 2022 avustukset on päätetty kokouksessa 21.2.2022). Hakumenettelyä ja päätöksentekoa ehdotetaan jatkossa joustavoitettavan siten, että avustuksia olisi mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus kaupunginhallituksen perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn ja päätöksenteon osalta:

Hakumenettely ja päätöksenteko

Hakuaika on jatkuva ja saapuneet hakemukset ratkaistaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Hakuaika päättyy kesäkuussa päätettäviin avustushakemuksiin 30.4. ja joulukuussa päätettäviin hakemuksiin 31.10. Päätökset avustushakemuksiin tekee hyvinvointipäällikkö. Myöhästyneet hakemukset siirretään suoraan seuraavalle hakukaudelle päätettäväksi.

Hakemukset lähetetään kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)kouvola.fi) hakemuslomaketta käyttäen. Hakemuksiin tulee liittää kuvaus suunnitelmasta, johon mahdollinen avustus käytetään tai mitä avustuksella on tarkoitus toteuttaa sekä mahdolliset yhteistyötahot. Hakemuksesta tulee käydä esille myös, onko avustus vain rajoitetulle joukolle suunnattu vai kaikille avoin. Hakemuksessa tulee käydä esille haettavan avustuksen määrä sekä tapahtuman/tilaisuuden ajankohta ja tapahtumapaikka. Hakemuksessa tulee esittää kustannusarvio, menot ja tulot sekä omarahoitus, samoin muualta saatu/haettu taloudellinen tuki. Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen/yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Menot joihin avustusta ei myönnetä

Avusta ei myönnetä seuraaviin menoihin:

  • palkkakustannukset
  • ulkomaan matkat
  • yhdistyksen/yhteisön vuosijuhlat, koulutukset, hallituksen toiminnan tuki
  • alkoholi, tupakka sekä niihin verrattavat tuotteet
  • yritystoiminta

 

Hakemuslomakepohjat, tilityslomake sekä hakemuksen ja tilityksen täyttöohje ovat liitteenä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi; hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi ja kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn ja päätöksenteon voimaan tulevaksi 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________