Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 260Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

2434/00.01.02.02/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 260

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kunnan yhdenvertaisuustyö edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää, myös aktiivisesti edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) puolestaan kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 tavoitteena on lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Kaupunki haluaa edistää suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ottaa sen huomioon päätöksenteossa, palvelutoiminnassa sekä fyysisessä ympäristössä ja muuttaa olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa ja sen valmistelusta sekä seurannasta vastaa kaupungin hyvinvointipalvelut. Asiaa on esitelty nuorisovaltuustossa 1.9.2022, vammaisneuvostossa 6.9.2022, vanhusneuvostossa 22.9.2022 ja maahanmuuttoasioiden neuvostossa 29.9.2022. Lausunnot edellä mainituilta on saatu.

Suunnitelma kytkeytyy osaksi kaupunkistrategiaa sekä hyvinvointikertomusta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on liitteenä.

Erillinen Kouvolan kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2023. Se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2022.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429 sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi; hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi; kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________