Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Muistio 06.09.2022/Asianro 4


Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

2434/00.01.02.02/2022

 

Vammaisneuvosto 06.09.2022 § 4

Valmistelija: hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 6157483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi

Kunnan yhdenvertaisuustyö edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää, myös aktiivisesti edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) puolestaan kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kouvolan kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 tavoitteena on lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Kaupunki haluaa edistää suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ottaa sen huomioon päätöksenteossa, palvelutoiminnassa sekä fyysisessä ympäristössä ja muuttaa olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan yhteistyössä toimialojen kanssa ja sen valmistelusta sekä seurannasta vastaa kaupungin hyvinvointipalvelut. Suunnitelmasta pyydetään lausunnot vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta sekä maahanmuuttoasioiden neuvostolta. Suunnitelma kytkeytyy osaksi kaupunkistrategiaa sekä hyvinvointikertomusta.

Erillinen Kouvolan kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2023. Se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2022.

Lisätietoja: Tarja Alamattila, puh. 020 6157483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi

Puheenjohtajan ehdotus: Vammaisneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa asiasta lausuntonsa.

Vammaisneuvoston päätös:

Vammaisneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti lähettää kommentit hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattilalle viikolla 37, 16.9.2022 mennessä.

____________