Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 63


Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin uimahallien palveluvalikoiman lisäyksestä saunapoletin muodossa

576/00.05.00/2022

 

Kaupunginvaltuusto 21.03.2022 § 39

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Janne Pahkalan ja Janne Patjaksen jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Lisätään palveluvalikoimaan 3,5 € arvoinen "sauna poletti" mikä oikeuttaa asiakkaan käyttämään kaupungin (4) uimahallin pukuhuone-, sauna- ja pesutiloja 30minuutin ajaksi. (allasosastojen käyttö rajataan tästä kokonaan pois)

Alunperin ajatuksena oli että tarjotaan alueen yhä suurenevalle joukolle kuntohiihtäjiä peseytymis- ja saunamahdollisuus edullisesti uimahallissa aina kuntoilun päätteeksi.

Meillähän on aivan mahtavat hiihtoladut ympäri Kouvolaa sekä uimahallien sijainnit latujen läheisyydessä ovat poikkeuksellisen loistavat. Miksi emme siis hyödyntäisi tätä mahdollisuutta.

Pohdittuamme asiaa vielä vähän laajemmin ja tarkemmin tulimme tulokseen, että tällainen palvelunlisäys olisi tervetullut lisä meidän uimahallipalveluihin.

Ja sen pitäisi koskea ehdottomasti ihan kaikkia liikkujia, olit sitten kilpaurheilija, kuntoilija tai vaikka ihan vaan edullista pesumahdollisuutta vailla oleva kuntalainen.

Sosiaaliset kontaktit, terveydelliset vaikutukset, uimahallien käyttöasteen nousut ja tietenkin käyttöasteen nousun kautta taloudellisuus korostuisi.

Suomi on saunojen ja saunojien maa. Tässä on ajateltu nyt myös sitä vihreätä linjaa. Mikäli tällainen edullinen matalankynnyksen sauna ja peseytymismahdollisuus olisi mahdollinen niin kuinka moni jättäisi sen oman saunan liikuntasuorituksen perään lämmittämättä? Jos mahdollisuus suoraan ns. valmiiseen pöytään.

Tämän aloitteen voisi alustavasti toteuttaa vaikka (3kk) koejaksona."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 25.08.2022 § 63

   

Valmistelija: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Janne Pahkalan ja Janne Patjaksen allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa esitetään kaupungin uimahallien palveluvalikoimaan lisättävän saunapoletti. Allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki lisää palveluvalikoimaan 3,5 € arvoisen "sauna poletin", mikä oikeuttaisi asiakkaan käyttämään kaupungin (4) uimahallin pukuhuone-, sauna- ja pesutiloja 30 minuutin ajaksi rajaten allasosastojen käytön kokonaan pois.

Valtuustoaloite siirrettiin vastattavaksi liikunta- ja kulttuurilautakuntaan, sillä liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää liikuntapaikkojen hinnastosta.

Kouvolan uimahallien, samoin kuin jokaisen kaupungin liikuntapaikan osalta, pyrimme tasapuolisuuteen kaikkien käyttäjäryhmien osalta niin liikuntapaikkakohtaisesti, kuin laajemminkin liikuntapaikkojen rajat ylittäen. Tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa tilojen hinnoittelussa otetaan laajasti huomioon kaikki liikuntapaikkojen eri käyttäjäryhmät sekä heidän välillä hyvin erilaisetkin tarpeensa.

Uimahallien hinnat ovat tuettuja sekä työssäkäyville että alennetuille ryhmäläisille. Jos sisäänpääsymaksujen suuruus laskettaisiin todellisten uimahallien käyttökustannuksien mukaan, sisäänpääsymaksut olisivat keskimäärin 7,26 €/asiakas (Uimahalliselvitys 2017). Yksittäisten ja sarjalippujen lisäksi on mahdollista ostaa vuoden kausikortteja, jotka ovat voimassa ostopäivästä. Käytännössä mahdollisia uintipäiviä on runsaasti pois lukien pyhäpäivät ja kesähuollot. Oikein ahkera vuosikortin ostanut työssäkäyvä uintiharrastaja maksaa uintikerrastaan minimaalisen kertahinnan.

On arvailua, kuinka paljon sosiaaliset kontaktit, terveydelliset vaikutukset, uimahallien käyttöasteiden nousut ja taloudellisuus lisääntyisi pelkän saunamahdollisuuden vuoksi. Kun arvioidaan hyvin karkeasti myytyjen saunapolettien kappalemäärä, todennäköisesti se on pientä eikä merkittävää lisätuloa tuskin ole saatavissa. Tilanne on myös palvelun toteuttamisen, myös sen valvonnan näkökulmasta haastava ja voi saattaa käyttäjät eriarvoiseen asemaan uimahalleissa. Täysimääräisesti vaikutusta tuloihin ja kävijämääriin voitaisiin arvioida vasta kokeilun jälkeen.

Liikuntapalveluiden näkökulmasta ei ole tällä hetkellä perusteltua ottaa käyttöön saunapolettia, koska sisäänpääsymaksut ovat muutoinkin suhteellisen edulliset ja käytännön haasteiden takia. Tavoitteenamme on jatkossakin kannustaa ja tukea kuntalaisten vesiliikuntaharrastusta ja saunomista jo kohtuuhintaisten sisäänpääsymaksujen osalta.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen selostusosan mukaisen vastauksen asian käsittelystä liikunta- ja kulttuurilautakunnassa. 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Janne Pahkala teki esityksen saunapoletin ottamisesta kokeiluun 4 kuukauden koeajaksi. Jäsenet Manu Huuhilo, Jarmo Uuttala, Timo Lehmusmetsä ja Janita Rahikainen kannattivat esitystä.

Lisäksi jäsen Mirja Lonka teki esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Jäsen Esa Seppälä kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska keskustelun aikana oli tehty kaksi kannatettua esitystä, jotka poikkeavat pohjaehdotuksesta.

Puheenjohtaja esitti, että ensin äänestetään tehtyjen esitysten välillä siten, että ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Janne Pahkalan esitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 4 JAA-ääntä (Hasu, Koskinen, Lavonen ja Seppälä) ja 8 EI-ääntä (Ahola, Huuhilo, Lehmusmetsä, Pahkala, Rahikainen, Ranta, Tähtinen ja Uuttala).

Puheenjohtaja totesi jäsen Janne Pahkalan esityksen voittaneen.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi oli äänestettävä edellisen äänestyksen voittaneen esityksen ja jäsen Mirja Longan esityksen välillä. Ne, jotka kannattavat jäsen Janne Pahkalan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat jäsen Mirja Longan esitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin äänestys, jossa annettiin 7 JAA-ääntä (Huuhilo, Lehmusmetsä, Pahkala, Rahikainen, Ranta, Tähtinen ja Uuttala) ja 5 EI-ääntä (Ahola, Hasu, Koskinen, Lavonen ja Seppälä).

Puheenjohtaja totesi jäsen Janne Pahkalan muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteeseen vastaukseksi, että saunapoletti otetaan kokeiluun 4 kuukauden koeajaksi.

Jäsen Mirja Lonka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon pitämistä varten klo 17.26 - 17.36.

____________