Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 27Kuusankosken yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio, hankesuunnitelma ja rahoitusmalli

407/10.03.07.00/2022

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 50

 

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Osana investointien kymmenen vuoden suunnitelmaa ja investointien rahoitusta talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2024 investointiosassa on Kuusankosken yhtenäiskoulu suunniteltu rahoitettavaksi vaihtoehtoisella rahoitusmuodolla. Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ovat kiinteistöleasing, vuokraus tai muu vaihtoehtoinen rahoitusmalli. Vaihtoehtoisella rahoitusmallilla toteutettavia hankkeita ei aktivoida taseeseen eivätkä niiden kustannukset näy investointiosassa. Näiden hankkeiden kustannukset sisältyvät käyttötalousosan toimintakuluihin sen jälkeen, kun kohde valmistuu ja sen vuokranmaksu alkaa. Rakentamisaikaisista kustannuksista vastaa rahoitusyhtiö.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelman 26.01.2022. Hankkeen tavoitteet on määritetty yhteistyössä käyttäjien edustajien, tukitoimintojen sekä Tilapalvelujen asiantuntijoiden kanssa noudattaen kaupungin strategiaa. Hankkeen tavoitteet tukevat kestävää kehitystä ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta näkökulmasta. Hankesuunnitelman mukaisesti kohteen rakentamisessa tullaan käyttämään mahdollisimman paljon puuta ja muidenkin rakennusmateriaalien sekä taloteknisten ratkaisujen valinnassa kiinnitetään huomiota vähähiilisyyteen sekä elinkaarikustannuksiin. Toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen kokonaisvastuurakentaminen (kvr) tai vastaava kaksivaiheinen urakkamuoto, jossa hanke jaetaan kehitys- ja rakentamisvaiheeseen. Vaiheistetulla mallilla varmistetaan hankkeen tavoitteiden, mukaan luettuna kustannustavoite, saavuttaminen. Hankintamuotona on kilpailullinen neuvottelumenettely. Kuusankosken yhtenäiskoulu on valmis käyttöönotettavaksi elokuussa 2025.

Kuusankosken yhtenäiskoulun rakentamisen tavoitekustannus on 24,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2022-2025 hankkeen rakentamiselle on varattu 16,9 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Kustannuksien nousuun on muun muassa seuraavia syitä: verkkoselvityksessä ei ole ollut mukana tarkasti koulukohteiden vaadittava toiminnallisuus, kuten erityisen vaativan tuen opetuksen järjestäminen sekä erikoisluokkaopetus, vaan näistä on tehty päätökset myöhemmin. Verkkoselvityksessä oli tiedossa vaativan tuen järjestämisen periaatteet, mutta niiden kustannusvaikutuksia ei oltu arvioitu. Palveluverkon aikainen kustannusarvio on periytynyt hankkeen mukana, kustannusarviota ei ole päivitetty välissä. Oppilasmäärä on kasvanut ja oppilasryhmät tarkentuneet, tämän myötä on huomattava laajuuden kasvu, 6500 kerrosneliöstä 8739 kerrosneliöön. Lisäksi koululle on tullut lisäyksenä alueellinen tuotantokeittiö. Kustannuksien nousuun on myös vaikuttanut rakentamisen yleinen, normaalia vauhdikkaampi kustannusten nousu sekä hankkeen toteutus puurakenteisena. Puurakentamisen lisäkustannus tässä hankkeessa on arvioitu olevan n. 1M€ ja sääsuoja 900t€.

Leasing-rahoituksessa kaupunki rakennuttaa kohteen ja rahoitusyhtiö omistaa kohteen sekä vuokraa kaupungilta maa-alueen. Rahoitusyhtiö hoitaa kohteen rakentamiskustannukset. Kaupunki alkaa maksaa kohteesta leasingvuokraa rakennuksen valmistuttua. Rakennusvaiheessa syntyneet korot maksetaan, kun kohde otetaan käyttöön. Kiinteistöleasing mahdollistaa kohteen siirtymisen kaupungin omistukseen leasingvuokra-ajan päättyessä. Kohteelle määritetään rahoitusaika (esim. 20 vuotta), jonka jälkeen kohde on lunastettavissa sovitun jäännösarvon (esim. 25 %) mukaisesti. Vaihtoehtoisesti leasingsopimusta voidaan jatkaa tai kaupunki voi etsiä kohteelle ostajan.

Leasingia käyttämällä rahoitusrakenne saadaan paremmin vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ja pääomarakenteeseen käytetään vähemmän velkaa. Jäännösarvon avulla kustannuksia voidaan jaksottaa kohteen elinkaaren loppupäähän ja leasingia käyttämällä rahoitusaikaa on mahdollista saada pidemmäksi. Kiinteistöleasingin voidaan katsoa soveltuvan hyvin kiinteärakenteisten toimitilakohteiden rahoitusratkaisuksi. Kaupunki on tehnyt aiemmin päätöksiä kiinteistöleasingilla rahoitettavista kohteista seuraavasti: Haanojan päiväkoti, Naukion päiväkoti, Valkealan monitoimitalo sekä Inkeroisten monitoimitalo. Kuusankosken yhtenäiskoulu ja Kaunisnurmen päiväkoti ovat kohteita, joiden rahoitusmuodosta ei ole vielä tehty päätöstä. Nämä ovat viimeiset tämän hetkisen investointisuunnitelman mukaiset leasing-kohteet.

Kohteen rahoittaja tullaan kilpailuttamaan myöhemmin rakennushankkeen edetessä vastaavasti kuten on tehty aiempien kohteiden osalta.

Toimitilajohtaja Katja Ahola ja talousjohtaja Hellevi Kunnas ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy Kuusankosken yhtenäiskoulun rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuusankosken yhtenäiskoulun 24,0 miljoonan euron kokonaiskustannusarvion.

 Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle ja talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________

 

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 73

 

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.2.2022 päättänyt jättää asian pöydälle. Jatketaan asian käsittelyä.

Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on liitteenä.

Toimitilajohtaja Katja Ahola ja talousjohtaja Hellevi Kunnas ovat kokouk-sessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkittä hankesuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy Kuusankosken yhtenäiskoulun rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kuusankosken yhtenäiskoulun 24,0 miljoonan euron kokonaiskustannusarvion.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Janne Patjas teki Ukko Bambergin kannattamana seuraavan muutosesityksen: "Esitän Kuusankosken yhtenäiskoulun rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin sijaan lainarahoitusta."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Janne Patjaksen muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Witting, Hovi, Kekki, Varjola, Aikio, Leppänen) ja 4 ei-ääntä (Bamberg, Patjas, Schneider, Pakkanen).  Puheenjohtaja totesi Janne Patjaksen muutosesityksen tulleen hylätyksi.

 Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle ja talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

Kaupunginvaltuusto 21.03.2022 § 27

   

Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kuusankosken yhtenäiskoulun 24,0 miljoonan euron kokonaiskustannusarvion.

Asian käsittely:

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Sanna Jacksen (SDP), Janne Patjas (PS) ja Jyrki Hyttinen (Mainio Kouvola).

Viranhaltijapuheenvuoron käyttivät kaupunginjohtaja Marita Toikka ja talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Ukko Bamberg, Juha Huhtala, Tapio Karvonen ja Joni Mörk.

Ukko Bamberg teki seuraavan muutosesityksen: "Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kuusankosken yhtenäiskoulun rakentaminen rahoitetaan taselainalla."

Juha Huhtala kannatti Ukko Bambergin esitystä.

Joni Mörk kannatti Ukko Bambergin esitystä ja teki lisäksi seuraavan toimenpidealoitteen: "Perussuomalaiset esittää toimenpidealoitteena valtuuston käyttöön taulukkoa, jossa näkyy kaupungin eri velkamäärät, niiden lyhennykset vuosittain, bulkkilainat sekä leasinglainat ja niiden jäännös-/loppuerien maksut -> milloin meillä realisoituu mitkäkin laina/leasingmäärät?"

Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Vesa Vainio, Katriina Vesala, Anssi Tähtinen, Mikko Jaanu, Timo Lehmusmetsä, Kaisa Spies, Juha Huhtala, Joni Mörk, Markku Pakkanen, Henna Hovi.

Vesa Vainio kannatti Ukko Bambergin esitytystä. Mikko Jaanu kannatti Joni Mörkin tekemää toimenpidealoitetta.

Vastauspuheenvuoron käytti talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.54 - 17.57.

Puheenvuoron käyttivät toimitilajohtaja Katja Ahola ja sivistysjohtaja Veikko Niemi.

Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Ukko Bamberg, Joni Mörk, Toni Vainikka ja Henna Hovi.

Puheenjohtaja totesi, että vaikka oli tehty muutosesitys rahoitusmallista, ei asiassa ollut tarpeen äänestää, koska asia ei kuulunut valtuuston toi-mivaltaan.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________