Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 157Moision kartanon kiinteistön myynti

549/02.07.00/2022

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 157

   

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungissa osoitteessa Moisiontie 163 sijaitseva kiinteistö (Rekisteriyksikkölaji tila, 286-453-1-192) sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen on ollut myynnissä kaupungin kiinteistönvälittäjäkumppanilla, Kotikenttä Oy:llä. Kiinteistöllä sijaitsee kauppaan kuuluva rakennus/rakennuksia, kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 28 932 m2.

Moision kartanon kiinteistöön kuuluu kolme rakennusta. Kaksikerroksinen kivirakenteinen kartanorakennus (1820), jugendtyylinen yksikerroksinen puurakennus (1913) ja kaksikerroksinen puurakenteinen asuntolarakennus (1956). Lisäksi pihalla on hirsinen talousrakennus. Kartanorakennuksen on suunnitellut Carl Ludvig Engel. Kartanorakennus on kunnostettu 1990-2000 -luvulla näyttely- ja pitokartanoksi. Kohteessa olevat näyttely- ja ravintolatilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Lisäksi on toimivat suurkeittiötilat ja wc-tiloja asiakkaille ja henkilökunnalle. Liittymät: sähkö, maakaasu, kunnallinen vesijohto- ja viemäriliittymät. Päärakennuksen lämmitys sähköpattereilla. Päärakennuksen keittiössä ja sosiaalitiloissa on koneellinen ilmanvaihto, muilta osin iv painovoimainen. Päärakennuksessa on paloilmoittimet ja murtohälytys. Piharakennuksesta 1 on katkaistu sähköt, vedet ja lämmöt. Rakennus 2:ssa on maakaasu / vesikiertoiset patterit.

Moision kartano on osa Elimäen järven ympärille 1600-luvulla muodostunutta valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä. Ely-keskus on 29.11.21 antanut seuraavat suojelumääräykset: Rakennusperinnön 10§ mukaan suojeltua rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräykset koskevat päärakennuksen ja ylätuvan ulkoasua, rakennusrunkoa ja sisätiloja kiinteine sisustuksineen sekä näiden välittömän lähiympäristön muodostamaa pihapiiriä. Suojelupäätös liitteenä 

Kohde arvioitiin vuonna 2019 arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & co toimesta. Markkina-arvoksi saatiin 420 000 euroa ±20 prosenttia.

Rakennuksessa on tehty kuntotarkastus 13.7.2021, tarkastuksen on suorittanut ja laatinut RKM Hans Jaakkola, Kesotec Oy. Kuntotarkastus liitteenä

Kohde oli ensin tarjouskaupassa, aikavälillä 03.08 - 20.9.21 jatkettiin 18.10.2021 asti, hintapyynnön ollessa 450 000 euroa. Tarjouskaupan aikana saatiin 2 kpl tarjouksia, joista korkein oli 450 000 euroa. Ylimmän tarjouksen jättäneen kanssa käytiin selonpito 25.10.2021, saatu tarjous kuitenkin sisälsi ehtoja, joiden pohjalta kauppaa ei voitu tehdä. Kaupan esteenä olleet ehdot eivät ole muuttuneet 16.05.2022 mennessä.

24.2.2022 saatiin tarjous yksityishenkilöiltä, hinnaltaan 425 000euroa, tarjous ei sisältänyt ehtoja. Ostajaehdokkaat vetivät kuitenkin tarjouksen pois, ennen kuin tarjousta ehdittiin viemään kaupunginhallitukseen.

25.03. ja 31.03.2022 saatiin ehdolliset tarjoukset, hinnoiltaan 420 000 euroa ja 400 000 euroa. Sisältävät ehtoja, joiden pohjalta kauppaa ei ole voitu tehdä. Kaupan esteenä olleet ehdot eivät ole muuttuneet 16.05.2022 mennessä ja toinen näistä vetäytyi kisasta 06.05.2022.

13.05.2022 saatiin tarjous ------------------- hinnaltaan 420 000 euroa ilman ehtoja. Tätä tarjousta pidetään sisällöltään hyvänä ja esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi saatu useita tarjouksia hinnaltaan alle 400 000 euroa.

Kohde herätti laajaa kiinnostusta. Lisätietoja on annettu n. 40-50 taholle, näyttöjä ollut n. 30 kpl. Kauppakirjasta on laadittu luonnos, luonnos liitteenä. Se on salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 §:n 17 ja 20 kohdan perusteella.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Moision kartano kiinteistön, osoitteessa Moisiontie 163 (286-453-1-192), myynnin hintaan 420 000 euroa perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________