Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 161


Liite12 Lausunto_päivystyksestä STM_an_ 16.5.2022_kh23052022

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle koskien päivystyksen järjestämisen uudistamistarpeita Kymenlaaksossa

1608/00.04.01/2022

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 161

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolassa sijaitsevan terveydenhuollon päivystyksen määräaikainen sopimus on päättymässä 31.12.2024. Kouvola on saanut poikkeusluvan 6.3.2017 ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle. Tilanne on tärkeä edunvalvonnallinen kohde tänä keväänä, koska kesäkuussa terveydenhuoltolain ja muiden hyvinvointialueeseen liittyvien lakien muutokset ovat menossa eduskuntaan. Savonlinnan ja Kemin osalta kahden päivystyksen malli on lakivalmistelussa mukana. Yhteinen tahtotila on siihen, että Kouvolassa tulee säilymään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys. Kymsotella on sote-asioiden järjestämisvastuu ja myös päätösvalta, miten se lainsäädännön puitteissa tuottaa järjestämisvastuunsa alla olevia palveluita.

Kymsote on tehnyt tämän kannanoton ja lausutaan kaupunkina myös vahvasti näkemyksemme päivystyksen puolesta. Akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen jatkuvuuden turvaaminen on vähintään yhtä tärkeä Kouvolan kaupungille kuin laajan päivystyksen saaminen koko Kymenlaaksolle. Ratamo sairaala on valmistunut toukokuussa 2022, mikä mahdollistaa päivystystoiminnan jatkumisen Kouvolassa nykyisessä laajuudessaan.

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle on liitteenä.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kymsoten valmisteleman kannanoton koskien terveydenhuollon päivystyksen uudistamistarpeita Kymenlaaksossa. Lausunto on laadittu yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa ja se lähetetään Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 24.5.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 24.5.2022 lukien.

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  Jäsen Henna Hovi palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

  ____________