Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 110Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hakemus rahoituksesta uuden insinööritutkinnon toteuttamiseen

798/02.05.01.02/2022

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 110

   

Valmistelija: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Elintarviketeollisuudella nähdään olevan merkittävä potentiaali Kouvolassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on valmistellut kokonaan uutta syksyllä 2023 alkavaa insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaa elintarviketekniikan koulutusta Kouvolaan yhteistyössä alan yritysten kanssa. Aloite uuden koulutuksen käynnistämiseen on tullut yrityksiltä. Suomessa ei ole profiililtaan toista samanlaista, erityisesti kasvipohjaiseen elintarviketekniikkaan suuntautuvaa koulutusta. Tavoitteena on saada uudesta koulutuksesta pitkäjänteinen, työelämään vahvasti integroitu koulutus, joka osaltaan uudistaa alueen elinkeinoelämää ja innostaa alan TKI-toimintaan. Koulutuksen aloituspaikkamääräksi on suunniteltu 30. Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto neljä vuotta.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on linjannut, että uusia koulutuksia voidaan järjestää, mikäli niille löytyy ulkopuolinen rahoitus. Insinööri (AMK), elintarviketekniikka -tutkintoon johtavan koulutuksen käynnistämisen turvaamiseksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Poliisihallituksen myöntämällä luvalla ulkopuolisen varainkeruun. Tavoitteena on saada järjestettyä rahoitus, joka vastaa laskennallisesti yhden ryhmän koulutuksellista läpivientiä tutkintoon asti. Insinöörikoulutuksen läpiviennin laskennalliset kustannukset tutkintoon saakka yhden ryhmän osalta ovat noin 960 000 euroa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on toimittanut kaupungille 23.3.2022 liitteenä olevan rahoitushakemuksen uuden Insinööri (AMK), elintarviketekniikka -koulutuksen toteutukseen.

Ammattikorkeakoulun hallitus tekee kokouksessaan 26.4.2022 päätöksen tutkintoon johtavan koulutuksen hakukohteista ja aloituspaikoista vuodelle 2023. Tämän jälkeen koulutustarjonta viedään valtakunnalliseen hakujärjestelmään (opintopolku.fi) ja koulutuksen markkinointi käynnistetään asteittain. Ammattikorkeakoulun tarkoituksena on vuoden 2022 aikana käynnistää koulutustarjonnan kokonaistarkastelu, jonka pohjalta voidaan tulevaisuudessa aiempaa suunnitelmallisemmin kohdentaa koulutustarjonta alueiden työ- ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeisiin tutkintoihin.

Kouvolan kaupungilla on vuosirahoitukseltaan 250.000 euron TKI-toimintaan kohdistettu yhteistyösopimus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa 31.12.2025 saakka. Sopimus on irtisanottavissa 31.8 mennessä ja neuvoteltava uudelleen, mikäli insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaa elintarviketekniikan koulutukseen suunnataan yhteistyösopimukseen varattua määrärahaa ammattikorkeakoululle suunnattavan rahoituksen kokonaismäärän pysyessä samana. Vaihtoehtoisesti kaupunki lisää ammattikorkeakoululle osoitettua rahoitusta.

Ammattikorkeakoulun ehdotuksena on, että Kouvolan kaupunki osallistuu koulutuksen toteutukseen 100 000 euron vuosittaisella rahoituksella neljän (4) vuoden ajan, yhteensä 400 000 eurolla erillisen sopimuksen mukaisesti niin, että rahoitus alkaisi koulutuksen aloitusvuodesta (syksy 2023) 50 000 eurolla.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287,
petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää osaltaan mahdollistaa koulutuksen käynnistämisen syksyllä 2023 ja osallistua koulutuksen toteutukseen neljän vuoden ajan yhteensä 400 000 eurolla alkaen syksystä 2023 sekä päättää uuden koulutuksen rahoitustavasta vuoden 2023 talousarvion ja 2023-2026 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.4.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.4.2022 lukien.

Jäsen Jenni Aikio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi).

____________