Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 108


Liite1 Varuskuntakatu 3 kuntotarkastus_kh 11.4.2022

Osoitteessa Varuskuntakatu 3 sijaitsevan kiinteistön ("Pikkupuoti Aino") myynti

958/02.07.00/2022

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 108

   

Valmistelija: Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,      katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungissa osoitteessa Varuskuntakatu 3 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 286-2-2084-5) sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen on päätetty myydä vuonna 2019 (Kh 04.11.2019 § 357). Kiinteistöllä sijaitsee kauppaan kuuluva rakennus/rakennuksia, kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1080m2.

Rakennus on puurakenteinen, rakennusvuosi 1901. Nykykäyttö asunto/putiikki, noin 115 brm2, 107 kem2. Rakennuksen silmämääräinen kunto on arviokirjan (2019) mukaan tyydyttävä. Liittymät ovat sähkö, vesi- ja viemäri. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys.

Kohde arvioitiin vuonna 2019 arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co toimesta. Markkina-arvoksi saatiin 75 000 euroa ±10 prosenttia.

Rakennuksessa on tehty arvioinnin jälkeen kuntotarkastus, 22.04.2021, joka on liitteenä. Tarkastuksessa tehtiin mm. seuraavia havaintoja, joihin tulee kiinnittää huomiota: maa viettää rakennukseen päin, ryömintätilassa on humuspitoista maa-ainesta, salaojista ei havaintoja. Pesutilan lattiassa kosteusvaurio. Laajempiin vaurioihin on syytä varautua. Kuistin katoissa vuotojälkiä. Pesutilan poistopuhallin vaurioittaa räystäsrakenteita. Ullakkotilassa on mikrobivaurio. Laajempiin vaurioihin on syytä varautua. Rakennuksen riskirakenteina pidetään seuraavia rakenteita: vanhat ennen 1950 rakennetut hirsirakenteet, varsinkin seinien alaosat, vesikaton vinot lämmöneristetyt katonosat sekä rungon lahovauriot.

Kohde on ollut Pikkupuoti Ainon käytössä. Pikkupuoti Aino on perustettu vuonna 1995 ja kyseessä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka pääasiallinen toimiala on lahjatavarat.

Kaupunginhallituksen 4.11.2019 päätöksen mukaan rakennuksia voidaan myydä tai luovuttaa suoraan vuokralaiselle sellaisessa tilanteessa, jossa vuokralainen on yleishyödyllinen säätiö, yhdistys tai kaupunkikonsernin yhtiö.

Käsillä olevassa asiassa ----------------------------------------- on tehnyt tarjouksen rakennuksen ostosta. Rakennus jäisi nykyiseen Pikkupuodin käyttöön. ---------------------- teki ostotarjouksen 01.04.2022 arvoltaan ------------. Liitteenä kauppakirjasta laadittu luonnos.

Kaupunginhallitus on siirtänyt toimivaltaansa (KH 9.4.2019 § 136)  pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnan ja luovuttamisen osalta seuraavasti: tilapalveluiden osalta toimitilajohtajalle 200 000 euroon saakka pysyvien vastaavien hyödykkeiden sekä pysyvien vastaavien osakkeiden, jotka koskevat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, hankkiminen ja luovuttaminen. Päätösvallan enimmäismäärään katsotaan kuuluvan kauppahinnan lisäksi mahdollinen kirjanpidon myyntitappio.

Osoitteessa Varuskuntakatu 3 olevaa rakennusta koskeva myyntilista -päätös erityisehtoineen on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2019. Päätöksen mukaan rakennuksia voidaan myydä tai luovuttaa suoraan vuokralaiselle sellaisessa tilanteessa, jossa vuokralainen on yleishyödyllinen säätiö, yhdistys tai kaupunkikonsernin yhtiö. Koska käsillä olevaa tarjousta ei ole tehnyt yleishyödyllinen säätiö, yhdistys tai kaupunkikonsernin yhtiö, on perusteltua, että kaupunginhallitus tekee ratkaisun lopullisen myyntipäätöksen osalta. 

Asia on osittain salainen julkisuuslain 24.1 §:n 17 ja 20 kohdan perusteella.

Liitteenä oleva kauppakirjaluonnos on salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n 17 ja 20 kohdan perusteella.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osoitteessa Varuskuntakatu 3  olevan kiinteistön myynnin hintaan ------------ perusteluosassa esitetyin ehdoin -------------------------

Asian käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Jouko Leppänen teki Tapio Karvosen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

"Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Witting, Varjola) ja 11 ei-ääntä (Nyberg, Bamberg, Karvonen, Raunio, Hovi, Kekki, Patjas, Villikka, Jokiranta, Aikio, Leppänen). Puheenjohtaja totesi, että asia oli päätetty palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________