Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 119


Vastaus valtuustoaloitteeseen puistoruokailun järjestämisestä lapsille kesäkaudella 2022

7490/00.05.00/2021

 

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 143

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettu Satu Taiveahon, Camilla Relanderin, Kirsi Kekin, Raimo Laineen, Heikki Kuutin, Liisa Varjolan, Sari Melkon, Marjo Lakan, Anssi Tähtisen, Jukka Nybergin, Henna Hovin, Manu Huuhilon, Mika Bymanin, Timo Lehmusmetsän, Iida Pilli-Sihvolan, Paula Werningin, Vesa Vainion, Sari Hyytiäisen, Laila Uljaan, Johanna Pyötsiän ja Christa Carpelanin jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Köyhyys ja pienituloisuus koskettavat valitettavan monia lapsia ja perheitä. Koulujen loma-aikoina vähävaraisten tai sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevien perheiden lasten ravitsemus saattaa olla valitettavan huonolla tolalla.

Kesäaikana haasteena monessa lapsiperheessä on myös koulujen loma-ajat, jolloin vanhemmat ovat usein töissä samaan aikaan kun alakouluikäiset lapset ovat kotona ja lomalla. Tällöin voi haasteeksi tulla lämpimän ateria tarjoaminen lapsille vanhempien työssä ollessa.

Monen lapsiperheen jaksaminen arjessa on myös koetuksella, jolloin arkeen tuo helpotusta kodin ulkopuolinen vertaistoiminta ja esim. tukipalveluiden tarjoaminen. Puistoruokailu tukee myös perheiden jaksamista.

Puistoruokailua järjestetään jo monissa kunnissa. Se tarjoaa monille perheille apua kesäaikana ja mahdollistaa samalla niin halutessa myös muiden tukipalveluiden tarjoamissa perheille. Monille lapsille tämä voi olla myös tapa varmistaa kunnon lämmin ruoka edes kerran päivässä. Kaikille lapsille ja perheille tämä tuo helpotusta arjen järjestämiseen. Kaikki keinot, joilla voidaan lapsiperheiden jaksamista ja arjessa selviytymistä tukea ennalta ehkäisevästi ovat tärkeitä. Koska palvelu on monessa kunnassa, kuten Helsingissä, Hämeenlinnassa sekä Keski­Uudenmaan kunnissa käytössä, niin asiassa voisi hyvin hyödyntää hyväksi havaittuja käytäntöjä.

Puistoruokailua voitaisiin koettaa kokeiluna ensi kesänä. Puistoruokailua tulisi olla eri puolilla Kouvolan kaupunkia. Valmiit puitteet tälle olisi varmasti ainakin Kouvolan keskustan liikennepuiston yhteydessä ja Kuovin perhepuistossa. Ruuan jakelu voisi tarjota hyvän kesätyötehtävän nuorille tai tukityötehtävän työllistettävälle.

Ruokien tuotanto voisi olla organisoitu samoin kuin varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokailut ovat organisoitu Puistoruokailu voidaan toteuttaa myös yhteistyössä järjestöjen kanssa esim. MLL, Martat tms.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

Kouvolan kaupunki selvittää puistoruokailun aloittamisen mahdollisuutta vuoden 2022 kesäkaudella."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

___________

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.03.2022 § 27

 

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Puistoruokailun lapsivaikutukset ovat lasten ja perheiden hyvinvointiin olisivat myönteiset. Puistoruokailun lapsille taattaisiin mahdollisuus lämpimään ateriaan lounasaikaan. Erityisesti tämä olisi tuki pienimmille koululaisille ja heidän perheilleen. Koska puistoruokailua ei voida järjestää eri alueilla, niin vain osa lapsista voisi puistoruokailuun osallistua johtuen kulkuyhteyksistä.

 Puistoruokailun järjestäminen ja koordinointi edellyttää koordinoivaa työntekijää puistoruokailun valmisteluvaiheessa ja myös sen aikana. Ruokailujärjestelyjen lisäksi tulisi puistoruokailukohteissa järjestää lapsille ja nuorille muuta toimintaa sekä valvontaa, esimerkiksi järjestöjen ja kaupungin kanssa yhteistyönä.

Kaupungin ruokapalvelujen mukaan alueellisten tuotantokeittiöiden kapasiteetti ja henkilöstöresurssit riittäisivät puistoruokailun järjestämiseen koulujen päättymisen jälkeen. Alustavan selvityksen mukaan ruokapalveluilla olisi mahdollisuus järjestää puistoruokailua kolmella alueella: keskustan alueella Mansikkamäen koulun yhteydessä olevan keskuskeittiön, Kuusankosken alueen Lauttarannan tuotantokeittiön sekä Saviniemen koulun tuotantokeittiön Savipadan palveluna.  Ajankohta kokeilulle voisi olla 6.6.2022-23.6.2022, jos määrärahaa löytyy. Ruokapalvelujen puistoruokailun kustannukset syntyisivät itse ruuan valmistuksesta ja tarvittavista kuljetuskustannuksista. Ruokahävikin minimoimiseksi olisi hyvä pyytää etukäteisvaraukset esimerkiksi kaupungin verkkokaupan kautta. Tarjottava ruoka olisi keitto- tai pataruokaa laktoosittomana ja ruokajuomana olisi tarjolla vettä. Erityisruokavalioita ei voida huomioida. Erityisruokavalioiden huomioiden edellyttää tarkkaa valvontaa, että asiakas saa juuri hänelle tarkoitetun erityisruokavalio annoksen sekä sitoutumista etukäteisvaraukseen, ettei synny ruokahävikkiä. Erityisruokavalioannokset ovat myös kustannuksiltaan kalliimpia.   Lapset ja nuoret toisivat omat ruokailuastiat ja välineet mukanaan.

Kustannusarvio: koordinoiva työntekijä 3500 euroa, oheistoiminnan mm. materiaalit ja henkilöstökustannukset 1500 euroa. Ruokakustannukset sisältäen ruokapalvelun henkilöstökustannukset 1,50-1,80 euroa/annos, yhteensä 6300 - 7500 euroa. Arvioin perusteena noin 100 osallistujaa/kohde/päivä. Yhteensä 11 300- 12 500 euroa.

Puistoruokailun järjestämiseen ei ole tehty varausta kasvatus- ja opetuspalvelujen eikä ruokapalvelujen talousarvioon. Puistoruokailua ei kokeilun jälkeenkään pystytä järjestämään niin, että jokaisella kouvolalaisilla lapsilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua siihen.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen selostusosan mukaisen vastauksen asian käsittelystä kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 119

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________