Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 117


Eron myöntäminen luottamustehtävästä sekä uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta

423/00.04.00/2022

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 117

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamieslain  2 §:n mukaan:

"Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö."

Tuomioistuinvirasto on lautamiesten lukumäärän vahvistamista ja muuttamista koskevassa päätöksessään 16.6.2021 (TIV/67/2021) ottanut kantaa myös lautamiesten asemaan, tehtävän luonteeseen, esteellisyyteen ja valintaan liittyviin kysymyksiin. Tuomioistuinviraston päätös on oheismateriaalina.

Tuomioistuinvirasto on vahvistanut Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 34, joista Kouvolasta on 15.

Käräjäoikeus on 4.4.2022 saapuneella kirjeellä ilmoittanut Juha Ripattilan pyytäneen vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä. Käräjäoikeus on suostunut Juha Ripattilan pyyntöön.

Lautamiehen tehtävän tultua toimikauden aikana avoimeksi käräjäoikeuden laamannin on ilmoitettava siitä asianomaiselle kunnalle uuden lautamiehen valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi (laki käräjäoikeuden lautamiehistä 11 §). Kymenlaakson käräjäoikeus pyytää Kouvolan kaupunkia valitsemaan uuden lautamiehen Juha Ripattilan tilalle.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

 Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Juha Ripattilan tilalle valitaan uusi käräjäoikeuden lautamies jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________