Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 114


Ukrainalaisten pakolaisten määräaikainen maksuton kulkuoikeus kaupungin joukkoliikenteessä sekä kaupunginhallituksen toimivallan siirto koskien päättämistä ukrainalaisten pakolaisten maksuttomasta kulkuoikeudesta kaupungin joukkoliikenteessä

930/02.05.01.02/2022

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 114

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

EU-valtiot ovat tilapäisen suojelun direktiivin perusteella sitoutuneet myöntämään määräaikaisen oleskeluvan ja suojelemaan Ukrainan sotaa paenneita. Suomessa asiasta on päättänyt valtioneuvosto 7.3.2022.

Tilapäisen suojelun perusteella elämän perustarpeisiin kuuluu liikkuminen. Useimmilla sotaa paenneilla ukrainalaisilla taloudelliset mahdollisuudet joukkoliikenteen käyttöön ovat rajalliset, vähäiset tai niitä ei ole lainkaan. Useat kaupungit joukkoliikenteen toimivaltaisina viranomaisina ovat tehneet määräaikaisia päätöksiä ukrainalaisten vapaasta matkustusoikeudesta. Tällaisia kaupunkeja ovat esimerkiksi Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Lappeenranta ja Lahti. Määräajat vaihtelevat muissa kaupungeissa kahdesta kuukaudesta aina vuoden 2022 loppuun saakka. Vastaavan määräaikaisen päätöksen on tehnyt myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kouvolan alueella liikennöitävissä linja-autovuoroissa. Myös Kouvolan kaupungin olisi perusteltua myöntää ukrainalaisille pakolaisille maksuton kulkuoikeus kaupungin joukkoliikenteessä. Päätös asian osalta voitaisiin tehdä puoleksi vuodeksi (31.10.2022 asti), minkä jälkeen tilanteen niin edellyttäessä sitä voitaisiin jatkaa.

Maksuttomat joukkoliikennematkat Ukrainan sotaa paenneille eivät nosta joukkoliikenteen järjestämisen kustannusta, sillä tämä ei aiheuta lisäliikenteen tilaamisen tarvetta eivätkä lipputulot vähene.

Ukrainalaisten pakolaisten vapaata matkustusoikeutta koskevan päätöksen jo tehneiden Waltti-kaupunkien tarpeesta on joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään (Waltti) luotu uusi ilmaisen matkustamisen luokka. Tämä mahdollistaa vapaan matkustusoikeuden käyttämisen kohtuullisen seurannan Waltti-järjestelmän raportoinnista (kuukausittaiset nousumäärät). Em. Waltti-ominaisuus on otettavissa käyttöön myös Kouvolassa. Ukrainalaisen pakolaisten vapaan matkustusoikeuden bussin liikennehenkilökunta voi todeta voimassa olevasta Ukrainan passista, poliisilta saadusta passin haltuunottotodistuksesta, oleskeluluvasta, ukrainalaisesta henkilökortista tai muusta vastaavasta dokumentista. Dokumentti toimii näyttölippuna. Suomessa oleskelun keston pidentyessä ja tilapäistä suojelua saavien määrän mahdollisesti kasvaessa matkustaminen on todennäköisesti syytä järjestää Waltti-matkakorteilla. Tekniset järjestelyt vievät kuitenkin aikaa, joten nykyiset matkakortit eivät anna tähän välitöntä ratkaisua.

Hallintosäännön 66.2 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää toimialallaan mm. palveluista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista.

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että ukrainalaisilla pakolaisilla on maksuton kulkuoikeus kaupungin joukkoliikenteessä 31.10.2022 asti.

Kaupunginhallitus päättää siirtää hallintosäännön 29.1 §:n ja 66.2 §:n perusteella hallintojohtajalle toimivallan päättää ukrainalaisten pakolaisten maksuttomasta kulkuoikeudesta kaupungin joukkoliikenteessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja julkaistaan julkisessa tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 12.4.2022.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä julkisessa tietoverkossa 12.4.2022 lukien.

Kaupunginhallitus myönsi joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikalle läsnä-olo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________