Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 79Henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022 - 2023

7654/01.04.01.03/2021

 

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 79

   

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla toteutetaan Kouvolan kaupunkistrategiaa. Tavoitteet saavutetaan osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla. Luotettava ja turvallinen työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä toteuttaa vakaata ja johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kielestään, iästään, terveydentilastaan, vammastaan, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta. Työelämässä tasa-arvo voidaan käsittää sukupuolten tasa-arvon lisäksi eri-ikäisten, eri työntekijäryhmien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena kohteluna.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä henkilöstöpalvelujen ja työsuojelun kanssa. Suunnitelmapäivityksessä on käytetty apuna henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksia vuodelta 2021.

Henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022-2023 sekä selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaistilanteesta ovat liittei.

Palvelussuhdepäällikkö Kirsi Leiri on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: palvelussuhdepäällikkö Kirsi Leiri, puh. 020 615 7793, kirsi.leiri(at)kouvola.fi ja työsuojelupäällikkö Juha Roimola, puh. 020 615 5497, juha.roimola(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022 - 2023.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi palvelussuhdepäällikkö Kirsi Leirille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werning poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

____________