Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 6Lausunto valtioneuvoston asetusluonnokseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026

7609/00.04.00/2021

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 6

   

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (jäljempänä voimaanpanolaki) säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa vähintään 31. päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Voimaanpano-lain 22 § 3 momentin mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Lausuntoa valmisteltaessa on saatu Trellum Oy:n lausunto käyttöön sekä Kuntaliiton järjestämässä keskustelussa keskusteltu laajasti eri kaupunkien näkökulmista asetusluonnokseen. Kouvolan kaupungin tilapalvelujen laatima lausuntoluonnos pohjautuu Trellum Oy:n Harri Isoniemen lausuntoon ja on keskeisten asioiden osalta yhdenmukainen myös Kuntaliiton lausuntoluonnoksen kanssa. Suurilla ja keskisuurilla kaupungeilla on laajasti sisäiset vuokrat käytössä ja halukkuus hyödyntää jo nykyistä laskentatapaa, perustuen pääoman osalta teknisiin arvoihin ja ylläpidon osalta toteutuneisiin kustannuksiin.

Lausunnon keskeisimmät asiat ovat:

  • pääomavuokra lasketaan rakennuskohtaisesti, tekniseen arvoon pohjautuen, ei kirjanpitoarvoon pohjautuen
  • tonttivuokra oltava erillinen komponentti, ei voi perustua rakennuksen arvoon
  • mahdollistettava todellisten kustannusten mukainen ylläpitovuokra
  • Siivouskustannusten sisällyttäminen ylläpitovuokraan tulisi olla mahdollista

Tilapalvelujen laatima lausuntoluonnos kokonaisuudessaan on liite 1.

Lausuntopyyntö liite 2.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausuntoluonnoksen sekä valtuuttaa toimitilajohtajan valmistelemaan ja lähettämään lopullisen lausunnon näiden keskeisimpien linjauksien pohjalta.

Kaupunginhallituksen päätös:

  Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________