Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 5Yhteistoiminnan ja konsernipalvelujen talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

117/02.02.00/2022

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 5

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus on 20.12.2021 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt lautakuntien/kaupun-ginhallituksen toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso on valtuustoon nähden lautakunnan/kaupunginhallituksen toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan palveluille osatavoitteiksi, konkreettisiksi toimenpiteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on vastuussa tavoitteiden toetutumisesta sekä tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Yhteistoimintaan sisältyvät palveluina sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi. Konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alainen toiminta muodostuu neljästä palvelusta: hallinto ja hankinnat, henkilöstö, talous ja strategia sekä tilapalvelut. Talous ja strategia käyttösuunnitelma esitetään palveluyksikkötasolla.

Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tilapalveluiden pieninvestointien jakautuminen kohteittain, yhteensä 3,0 milj. euroa.

Käyttösuunnitelman yhteydessä hyväksytään urheilun markkinointiyhteis-työsopimukset erillisen liitteen mukaisesti. Tämä sisältää markkinointiyhteistyötuet aikuisten kansallisen SM-tason ja myös alempien sarjatasojen urheilujoukkueille sekä maajoukkue- ja SM-tason yksilöurheilijoille. Esitys on laadittu markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymiskriteereiden (KH 22.11.2021 § 420) pohjalta.

Yhteistoiminnan käyttösuunnitelma, konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja markkinointiin varatun määrärahan jakoehdotus ovat liitteinä.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja controller Anna Forsman-Vestman, puh. 020 615 5212, anna.forsman-vestman(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoiminnan ja konsernipalvelujen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2022 käyttösuunnitelmat sisältäen tilapalveluiden pieninvestoinnit sekä markkinoinnin markkinointisopimukset.

Kaupunginhallituksen päätös:

  Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________