Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 437


Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta sekä keskusvaalilautakunnan täydentäminen

7529/00.00.01.03/2021

 

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 437

   

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kuntalain 70 §:n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Jaana Ström-Hietanen on 19.11.2021 saapuneella kirjeellä anonut eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta. Hän kertoo eron syyksi aikomuksen asettua ehdolle aluevaaleihin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on kuntalain 79 §:n mukaan valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Muilta osin vaalikelpoisuudesta noudatetaan, mitä vaalikelpoisuudesta on lautakuntien osalta säädetty.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen jäsenten ja varajäsenten vaaliin. Tasaa-arvolain mukaan valittavan varajäsenen tullee olla nainen.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaana Ström-Hietaselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto päättää valita Jaana Ström-Hietasen tilalle uuden varajäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

____________