Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 235Luovutusehtojen vastaisesti asetettujen kevyiden mainoslaitteiden poistamisesta perittävät maksut

7405/02.05.00.00/2021

 

Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 235

   

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Kunta voi vuokrata tai muutoin määräajaksi luovuttaa hallitsemaltaan alueelta tai rakenteista paikkoja mainoslaitteiden sijoittamista varten.

Mainoslaitteina käsitellään tässä yhteydessä kevyitä mainoslaitteita. Kevyt mainoslaite on mainosbanderolli (/mainosvaate), valopylväiden mainostaulut (/valopylväsmainos) tai kevyt kadunvarsimainos. Kevyt kadunvarsimainos seisoo paikallaan omien tukiensa toimesta, eikä siihen rakenneta perustuksia.

Valopylväsmainoksien vuokraussopimukset voivat koskea yksittäistä pylväspaikkaa tai useampia pylväspaikkoja. Nämä mainospaikat vuokrataan vain pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Yhdyskuntatekniikka vuokraa tai muutoin määräaikaisesti luovuttaa kevyiden mainoslaitteiden paikat kirjallisten hakemusten perusteella. Kirjallisena hakemuksena pidetään sähköistä lupajärjestelmää. Mainosvaatepaikat (mainosbanderollit) ja kevyet kadunvarsimainospaikat vuokrataan ainoastaan urheilu-, kulttuuri-, messu-, ym. tapahtumien mainostamista varten.

Kevyiden mainoslaitepaikkojen luvat haetaan sähköisesti kaupungin lupa-asiointipalvelun kautta. https://kartta.kouvola.fi/ePermit/fi/ => Yleisten alueiden luvat.

Kirjallisen lupahakemuksen tai ilmoituksen edellytys eikä maksuvelvollisuus koske lyhytaikaisia, pieniä opastekylttejä (kaupalliset tai esim. hääkyltit). Näitä koskevat kyltit saa asettaa paikalleen aikaisintaan 4 päivää ennen asianomaista tapahtumaa ja ne on poistettava 1 päivän kuluessa siitä, kun tapahtuma on pidetty. Myös vaalimainontaa on esitetty vapautettavaksi erikseen sovittavien ehtojen mukaisesti.

Ydinkeskustan alueella mainospaikat vuokraa Kouvolan Ydinkeskusta ry lukuun ottamatta Kouvolankadun mainosvaatepaikkaa ja kiinteitä mainoslaitteita.

Mainospaikkojen luovutusehdot, ml. vapaan vaalimainonnan piirissä olevat kadut ja mainoslaitteiden sijoittamiseen liittyvät liikenneturvallisuusnäkökohdat ovat esitetty liitteessä.

Luovutusehtojen vastaisten mainoslaitteiden poistolle ei ole aiemmin määritelty hintaa ja on tarkoituksenmukaista, ettei niitä tarvitse poistaa verovaroin.

Esitys luovutusehtojen vastaisten kevyiden mainoslaitteiden poiston maksuille on esitetty liitteessä.

Lisätietoja: kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, puh. 020 615 7603, jukka.perttula(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää luovutusehtojen vastaisesti asetettujen kevyiden mainoslaitteiden poistamisesta määrättävät maksut liitteessä esitetyn mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.12.2021.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________