Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 243


Liite21 Tekninen lautakunta_HS_29§_velvoitteet_Tela16112021

 

Muut asiat

 

Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 243

  ,  

Teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvat hallintosäännön 29 §:n asiat

Lautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. pelastuslain 30 §:n perusteella pelastuslaitoksen ja vesilaitosten kanssa sovittavista asioista, maankäyttö- ja rakennuslain, ratalain, raideliikennelain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, vesilain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain, yksityistielain, tieliikennelain, vesiliikennelain, paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Lautakunta huolehtii myös eläinsuojelulain 15 §:n nojalla talteenotettujen eläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä tarvittavin sopimuksin. Lautakunta tuottaa kaupunkikonsernille sisäisiin palvelusopimuksiin perustuen mm. kiinteistön hoito- ja kunnossapitopalveluja sekä ruoka-, puhtaus- ja logistiikkapalveluja.

Lautakunta arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta.

Lautakunta huolehtii mm. maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain ja lomituspalvelulain mukaan kaupungille kuluvista tehtävistä sekä muussa lainsäädännössä kunnan maaseutuhallinnolle määrätyistä tehtävistä. Lisäksi lautakunta huolehtii osaltaan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä, maaseudun ja vapaa-ajan asutuksen kansalaisosallistumisen järjestämisestä sekä vastaa kaupungille kuuluvin osilta yksityistieverkon kehittämistehtävistä.

Liitteenä olevaan koosteeseen on koottu ja eritelty teknisen lautakunnan tehtäviin liittyvä lainsäädäntö ja tiivistelmä toimenpiteistä. Myös em. tehtäviin liittyviä sopimuksia on koosteen liitteenä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Muut asiat:

Kouvolan Vesi Oy on tehnyt 4.11.2021 saapuneen esityksen hulevesien hallinnasta.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tehdyn selvityksen ja muut asiat tiedoksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________