Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 240Kukkapolun, Kukkakujan, Vuohipolun välillä Pilkanmaantie - Vuohipolku 6 ja Vuohikadun välillä Kukkapolku- Vuohikatu 8 katusuunnitelma (24. kaupunginosa, Pilkanmaa)

4060/10.03.02.00/2021

Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 240

   

Valmistelija: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi

Alueen vesihuolto ja katurakenteet ovat ikänsä ja kuntonsa vuoksi uusimisen tarpeessa. Hanke toteutetaan vesilaitoksen (Kouvolan Vesi Oy) kanssa ns. yhteishankkeena, jossa vesihuollon saneeraamisen yhteydessä uusitaan kadun (n. 520 m) kuivatusjärjestelmät, rakennekerrokset, päällysrakenteet sekä valaistus.

Kustannusarvio on 364 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Alueella on voimassa oleva asemakaava.

Kohteen rakentamisen aloittaminen sisältyy vuoden 2023 investointisuunnitelmaan.

Katusuunnitelma (piirustusnumero 24-13.1) ja katusuunnitelmaselostus ovat liitteenä.

Suunnitelma on ollut Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.-27.10.2021. Nähtävilläoloaikana saapui kolme muistutusta.

Muistutukset ovat esitetty oheismateriaalina.

Muistutus 1

Kukkapolku 2 kiinteistön mukaan ylempänä olevaa pihatietä ei ole huomioitu suunnitelmassa. Lisäksi muistutuksessa kyseenalaistetaan kiinteistön puoleisen kadun ja tontin rajan välisen ojapainanteen hyötyä / tarpeellisuutta tonttiliittymän ja Pilkanmaantien välisellä osalla.

Vastaus: Merkitään pihatie suunnitelmaan vastaamaan olemassa olevaa tilannetta.

Muistutuksessa kysytään, saadaanko ojapainanneratkaisun toteuttamisella joku hyöty aikaiseksi. Ohjeiden ja asetusten mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää mm. kuivatus ja hulevesien johtaminen. Kaupungin näkemyksen mukaan ojapainanneratkaisu toimii parhaiten kyseisessä kohdassa. Vaihtoehtoisena ratkaisuna olisi ollut reunakivi kadun reunaan. Reunakiveä käytetään, mikäli painannetta ei pystytä tilanpuutteen tai korkeusasemien vuoksi toteuttamaan. Ojapainanneratkaisu toteuttaa parhaiten hulevesien hallinnan yleisiä tavoitteita, joita ovat mm. vesien imeyttäminen, haihduttaminen ja viivyttäminen ennen kuin vedet johdetaan putkitettuun järjestelmään (hulevesiviemäriverkko). Lisäksi painanne antaa talvisin lisätilavuutta aurauslumille.

Muistutus 2

Kukkapolku 5 kiinteistö toivoo muistutuksessaan, että:

Katualueen reunan suunnitelmaa muutettaisiin pienemmäksi, jolloin vanhat omenapuut saataisiin säilytettyä. Esitetyssä suunnitelmassa katualueen reuna (viheralue) lohkaisee kohtuuttoman suuren ison osan Kukkapolku 5:n ja Kukkakujan risteyksessä olevasta tontista.

Vastaus:

Liittymäalueen liikennevihreä- merkintää on mahdollista kaventaa tehdyn uudelleentarkastelun perusteella. Kavennus tehdään siten, että kadun reunaan varataan vapaata tilaa noin 2 m hulevesipainanteelle, aurauslumille sekä maanalaiselle tekniikalle (mm. sähkö- ja telekaapelit). Suunnitelman liikennevihreä-merkintään tehdään edellä kuvatun suuruinen muutos. Koska kysymyksessä on vähäinen muutos, suunnitelmaa ei tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.

Muistutus 3

Kukkapolku 3 kiinteistö toivoo muistutuksessaan, että:

Läpiajo kiellettäisiin Pilkanmaantieltä Savipellontielle. Lisäksi kiinteistö toivoo Pilkanmaantielle suojatietä, joka sijaitsisi Kukkapolun liittymästä noin 20-30 metriä koulun suuntaan.

Vastaus:

Katusuunnitelmassa ei päätetä liikennemerkeistä. Toimivalta liikennemerkkiasioissa kuuluu delegoituna liikenneinsinöörille. Läpiajon kieltämisasia tutkitaan ja tarkastellaan kokonaisuutena liikenteenohjaussuunnittelun yhteydessä samoin kuin suojatieasia.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at) kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Kukkapolun, Kukkakujan, Vuohipolun välillä Pilkanmaantie - Vuohipolku 6 ja Vuohikadun välillä Kukkapolku- Vuohikatu 8 katusuunnitelman ja antaa muistutuksen tekijöille edellä selostusosassa esitetyt vastaukset.

Suunnitelma määrätään tulemaan voimaan mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta (MRL 202 §).

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________