Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 94


Kaupunginhallituksen valitseminen

6319/00.00.01.00/2021

 

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 265

 

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus, jonka valitsee valtuusto. Lain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä.

Valtuusto valitsee kuntalain 33 §:n mukaan jäseniksi valituista toimieli-men puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on 13 jäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on neljä vuotta, jollei valtuusto toisin päätä.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on kuntalain 73.1 §:n mukaan henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaaliin.

Päättyneellä valtuustokaudella kaupunginhallituksen toimikausi oli neljä vuotta.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen toimikauden pituuden ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumäärän.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja päättämänsä määrän varapuheenjohtajia.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

Kaupunginvaltuusto 16.08.2021 § 94

   

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen toimikauden pituuden ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumäärän.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja päättämänsä määrän varapuheenjohtajia.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen toimikauden pituudeksi valtuustokauden ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi varapuheenjohtajaa.

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti kaupunginhallitukseen:

 

jäsen

 

 

varajäsen

 

puheenjohtaja

Leppänen Jouko

KOK

 

Peltola Pulla

KOK

1. varapuheenj.

1.8.21 - 30.6.23

 

Nyberg Jukka

 

SDP

 

1.8.21 - 30.6.23

 

Munnukka Ossi

 

SDP

1. varapuheenj.

1.7.23 - 31.5.25

 

Taiveaho Satu

 

SDP

 

1.7.21 - 31.5.25

 

Munnukka Ossi

 

SDP

2. varapuheenj.

Bamberg Ukko

PS

 

Lindström Leo

PS

 

Karvonen Tapio

KOK

 

Larikka Jari

KOK

 

Raunio Milla

KOK

 

Hasu Anne

KOK

 

Witting Miia

KOK

 

Lammi Maria

KOK

1.8.21 - 30.6.23

Hovi Henna

SDP

1.8.21 - 30.6.23

Huuhilo Manu

SDP

1.7.21 - 31.5.25

Huuhilo Manu

SDP

1.7.23 - 31.5.25

Hovi Henna

SDP

 

Kekki Kirsi

SDP

 

Melkko Sari

SDP

 

Patjas Janne

PS

 

Jaanu Mikko

PS

 

Villikka Anni

PS

 

Schneider Riitta

PS

 

Varjola Liisa

KESK

1.8.21 - 30.6.23

Ylä-Outinen Mia

KESK

 

Varjola Liisa

KESK

1.7.23 - 31.5.25

Uljas Laila

KESK

 

Pakkanen Markku

KESK

 

Jokiranta Kimmo

KESK

 

Aikio Jenni

VIHR

 

Pilli-Sihvola Iida

VIHR

____________

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Leppänen piti puheenvuoron, jossa hän kiitti valtuustokollegoita luottamuksesta ja esitti kiitokset edelliselle hallitukselle ja viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää yhteistyötä myös tulevalle uudelle valtuustokaudelle.