Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 21.07.2021/Pykälä 80


Keskusvaalilautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevala 21.07.2021 § 80

Hallintosäännön 140 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Vaalilain (20.5.2016/361) 14 § 1 mom. mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Keskusvaalilautakunnan päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi keskusvaalilautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

____________