Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 210

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Loppuraportti Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021

5767/00.01.02.00/2021

 

Kh 07.06.2021 § 210

   

Valmistelija: kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunkistrategiassa 2030 panostetaan erityisesti kolmeen kasvukärkeen, joille on valittu fokukset. Strategian mukaisesti kaikista pidetään huolta, mutta kasvulla on oltava kärjet. Näin myönteiset kasvuvaikutukset heijastuvat koko yhteisöön.

  • Lasten kasvu: fokuksena perhearki
  • Nuorten kasvu: fokuksena koulutus
  • Yritysten kasvu: fokuksena logistiikka

Nykyisen kaupunkistrategian visio on 'Kasvualusta 2030'. Kaupunkistrategiaa toteutetaan sitä tarkentavien ohjelmien kautta: elinvoiman kasvu, hyvinvoinnin kasvu ja statuksen kasvu. Kaupunginhallitus hyväksyi 8.10.2018 strategiaohjelmien ohjausmallin, jossa strategian toteutumista tehostetaan yhteisellä yli toimialarajojen tehtävällä pitkäaikaissuunnittelulla: Elinvoiman kasvu-ohjelmalle ja Hyvinvoinnin kasvu-ohjelmalle laadittiin ja julkaistiin 10-vuoden tiekartat kesällä 2020. Tiekarttojen toteutumatilannetta on dokumentoitu keväällä 2021 ja niiden käsittely jatkuu talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Strategian loppuraportissa tarkastellaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista tilastoraporttien ja -analyysien nojalla sekä toimenpidekyselyn avulla. Aineisto ja sen analyysi pohjautuvat mittarien osalta pääosin Tilastokeskuksen tietoon sekä kaupungin ylläpitämiin tilastotietoihin. Toimenpiteet ja jatkonäkymät on kerätty johtoryhmän kautta. Toimiala-, palvelujohto ja kehittämissuunnitelmien vastuuhenkilöt ovat kuvanneet strategiapäämääriin vaikuttaneet toimenpiteet valtuustokauden alusta tähän hetkeen. Lisäksi on esitetty konsernin elinkeinoyhtiön toimenpiteitä.

Ehdotus loppuraportiksi on oheismateriaalina. Loppuraportin viimeistelyt valmistuvat valtuuston käsittelyyn mennessä.

Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ehdotuksen loppuraportiksi Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi loppuraportin Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.04.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa