Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 192

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Henkilöstön työterveyspalveluja koskevan hankintasopimuksen jatkaminen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa

4796/00.04.02/2021

 

Kh 17.05.2021 § 192

   

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunki kilpailutti henkilöstön työterveyspalvelut syksyllä 2018. Kaupunginhallitus päätti 5.11.2018 § 366 hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n työterveyspalveluja koskevan tarjouksen ja solmia hankintasopimuksen työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2019 -  31.12.2021 sekä sen jälkeen mahdollisesti jatkaa sopimusta erillisellä päätöksellä toistaiseksi voimassa olevana Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.

Kouvolan kaupungin työterveyshuollon palveluja koskevassa hankintasopimuksessa todetaan, että sopimuskausi on 1.1.2019 - 31.12.2021. Sopimuskautta voidaan jatkaa tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Tilaaja päättää kiinteän sopimuskauden jälkeisestä palveluiden käytöstä ja sopimuksen jatkamisesta erikseen ja ilmoittaa siitä sopimusosapuolille ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimuksessa todetaan, että palvelun hinta on 26,60 €/kk/hlö, ALV 0 %. Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hinnantarkistuksista voidaan neuvotella kiinteän sopimuskauden päättyessä ja palveluiden käytön sekä sopimuksen mahdollisesti jatkuessa tämän jälkeen. Tämän jälkeen hinnantarkistuksista voidaan neuvotella vuosittain. Hinnanmuutoksista tulee tehdä kirjallinen esitys vähintään seitsemää (7) kuukautta aiemmin. Hinnanmuutokset vaativat molempien sopijapuolten hyväksynnän.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, työsuojelupäällikkö Juha Roimola ja hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä ovat neuvotelleet Suomen Terveystalo Oy:n edustajien kanssa sopimuksen jatkamisesta ja mahdollisesta hinnankorotuksesta.

Suomen Terveystalo Oy on tehnyt hinnankorotusesityksen Kouvolan kaupungin ja Suomen Terveystalo Oy:n väliseen hankintasopimukseen kaupungin henkilöstön työterveyspalveluista. Suomen Terveystalo Oy esittää sopimushinnan korotusta 1.1.2022 alkaen siten, että kiinteää hintaa korotetaan 3 prosentilla (0,80 €/hlö/kk).

Palvelun hinta 1.1.2022 alkaen olisi 27,40 €/kk/hlö. Tarjottava hinta on voimassa seuraavat 2 vuotta, ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023.

Suomen Terveystalo Oy toteaa perusteluinaan hinnankorotusesitykselle, että sopimushintaa ei ole korotettu vuosina 2019 - 2021. Suomen Terveystalo Oy:n ehdottama hinnankorotus vuositasolla, huomioiden vuodet 2019-2021 ilman hinnankorotusta, perustuu palvelun yleiseen kustannuskehitykseen ja vastaa hankintalain mukaisessa menettelyssä kilpailutettua nykyistä työterveyspalveluiden yleistä valtakunnallista kustannustasoa. Suomen Terveystalo Oy:n esittämää hinnankorotusesitystä voidaan pitää nykyiseen valtakunnalliseen työterveyspalveluiden kustannustasoon verrattuna kohtuullisena hinnankorotuksena. Suomen Terveystalo jatkaa erittäin mielellään Kouvolan kaupungin kanssa hyvää ja vaikuttavaa yhteistyötä työterveyshuollon palveluiden tuottamiseksi.

Suomen Terveystalo Oy:n esittämää hinnankorotusta voidaan pitää kohtuullisena ja nykyistä henkilöstön työterveyspalveluja koskevaa hankintasopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola ja hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, puh. 020 615 7166, marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää jatkaa Suomen Terveystalo Oy:n kanssa solmittua hankintasopimusta henkilöstön työterveyspalvelujen tuottamisesta 1.1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla ja hyväksyä esitetyn hinnankorotuksen siten, että palvelujen hinta on 27,40 €/kk/hlö ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.09 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.16.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa