Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimeenpanosuunnitelma

5396/08.01.00.01/2021

 

Kh 17.05.2021 § 189

   

Valmistelija: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 11.11.2019  121) päättänyt, että merkittävänä kehittämistoimenpiteenä osana lukioverkon uudistusta on maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille 1.8.2021 alkaen. Maksuton toisen asteen opiskelijoiden joukkoliikenne toteutetaan samaan aikaan oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita, myös maksulliseen opetukseen osallistuvia. Toisen asteen opiskelijoiden maksuton joukkoliikenne on kaupunginhallituksen konsernijaostossa 19.11.2019 hyväksytyn joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukainen.

Toisen asteen opiskelijoille maksuton joukkoliikenne järjestetään seuraavasti:

 1. Maksuttomalla joukkoliikenteellä tarkoitetaan matkustajalle ilmaista kausituotetta (kuukausilippua), ei koulumatkaoikeutta.
 2. Maksuttomuus toteutetaan kahdella erilaisella 30 vuorokauden kausituotteella: toisen asteen opiskelija ja toisen asteen opiskelija Kela. Maksuttoman lipputuotteen voi toistaiseksi ladata ainoastaan Waltti-kortille, mobiilimahdollisuus on tulossa myöhemmin.
 3. Maksutonta joukkoliikennettä haetaan lukuvuosittain oppilaitoksen kautta (hakemus ja ostotodistus) TVV lippu- ja maksujärjestelmän, Kelan ja joukkoliikenneyksikön ohjeistamalla tavalla, jotta kaupunki saa Kela-koulumatkatukeen oikeutetuista opiskelijoista korvauksen koulumatkatukilain perusteella.
 4. Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen todellisen opiskelun aloittamispäivästä alkaen. Maksuton matkustaminen voi alkaa vasta opintojen alkaessa ja kun hakemus on käsitelty ja lipputuote on ladattu matkakortille.
 5. Osto-oikeus maksuttomaan joukkoliikenteen lipputuotteeseen päättyy viimeistään seuraavan lukuvuoden elokuun lopussa, tai kun opiskelija valmistuu toisen asteen oppilaitoksesta.
 6. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa tai tapahtuu muita etuuteen vaikuttavia muutoksia, opiskelijan oikeus maksuttomaan joukkoliikenteeseen päättyy kuluvan 30 vuorokauden kausituotteen päättymispäivään mennessä. Mikäli opiskelija jättää ilmoittamatta muutoksista ja lataa maksutonta lipputuotetta perusteettomasti, voidaan häneltä periä takautuvasti vastaavan lipputuotteen hinnan mukaisesti kaikkien perusteettomasti ladattujen kuukausien hinnat.
 7. Kouvolan kaupunki maksaa opiskelijan lipun tilanteissa, joissa oppilas ei ole oikeutettu ilmaiseen joukkoliikenteeseen oppivelvollisuuden kautta. Opiskelijan tulee olla väestötietojärjestelmän mukaan Kouvolassa vakinaisesti asuva ja opiskella kouvolalaisessa julkista rahoitusta saavassa toisen asteen oppilaitoksessa tai sellaisessa oppilaitoksessa, jossa voidaan suorittaa toisen asteen tutkintoja. Toisen asteen opiskelijan määrittelyssä käytetään Kelan asettamia kriteereitä päätoimisesta opiskelusta ilman ikärajaa. Ilmainen matkustusoikeus on myös iltaisin, viikonloppuisin ja oppilaitosten lomien aikana, samoin kuin opintoihin kuuluvien työharjoittelujaksojen aikana.
 8. Mikäli Kela-koulumatkatukea ei saada opiskeluajalta, kaupunki kustantaa lipun, esimerkiksi koulujen kesälomien aikana.
 9. Matkustusoikeus on voimassa kaikilla kaupungin joukkoliikennevyöhykkeillä Kouvolan kaupungin alueella Waltti-liikenteessä ilman kilometrirajaa.
 10. Korttipohjasta peritään joukkoliikenteen hinnaston mukainen korttimaksu, joka on 6,50 euroa vuonna 2021. Kortin latausmaksuja ei peritä. Näissä sovelletaan lain ja säädösten mukaisia kriteereitä ja ohjeistuksia.

Vuonna 2019 toisen asteen opiskelijoiden erilaisista lipputuotteista lipputulot olivat noin 80 000 euroa. Vuonna 2019 kaupungille on tuloutunut Kelan koulumatkatukea 4000 euroa. Kun toisen asteen maksuton joukkoliikenne otetaan käyttöön, Kela-koulumatkatukien on arvioitu olevan noin 200 000 - 400 000 euroa lukukaudessa. Kelan koulumatkatuen maksatuksen toteutuminen suunniteltuna edellyttää, että Kelan koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat hakevat oikeutta maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Esimerkiksi Kela-tuki on tänä vuonna 10 kilometrin koulumatkalle 77,83 euroa ja 31 kilometrin koulumatkalle puolestaan 193,93 euroa kuukaudessa opiskelijaa kohti. Todellinen nettokustannus tarkentuu lukuvuoden alusta alkaen elokuussa 2021 opiskelijoiden hakiessa matkaoikeutta.

Toimintamallin täytäntöönpanon yhteydessä huomioidaan mahdollinen alv-velvoite. Hyväksyttävänä olevan toimintamalli ja kustannusten toteutuminen arvioidaan lukukauden 2021 päätyttyä.

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätiedot: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi, joukkoliikennekoordinaattori Juulia Hyvärinen, puh. 020 615 9077, juulia.hyvarinen(at)kouvola.fi, hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimintamallin käyttöönoton perusteluosassa esitetyllä tavalla ja
 2. oikeuttaa joukkoliikennepäällikön tekemään tarvittaessa tarkoituksenmukaisia muutoksia toimintamalliin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.04 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 14.52.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paula Werning ja kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.29.

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.33.

Varajäsen Jari Larikka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.33.

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Pakkanen poistui kokouksesta kokoustauon alkaessa klo 14.53.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä varten klo 14.53 - 15.05.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa