Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 188

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kouvolan kaupungin henkilöstöohjelma vuosille 2021 - 2024

5284/01.00.02/2021

 

Kh 17.05.2021 § 188

   

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Kouvolan kaupunkistrategian sisäisen toiminnan linjauksia ovat osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen sekä uudet toimintatavat. Sisäisen toiminnan linjauksiin kuuluvalla henkilöstöohjelmalla on tarkoitus tukea kaupunkistrategian toteutumista. Henkilöstöohjelmassa määritellään kaupunkistrategian tavoitteiden pohjalta johtamiseen ja esimiestyöhön, osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä. Henkilöstöohjelmaan on sisällytetty myös aiempi työhyvinvointiohjelma.

Henkilöstöohjelmaa on valmistellut työryhmä, johon kuuluivat kaupunginhallituksen jäsen Jukka Nyberg (pj.), henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, työsuojelupäällikkö Juha Roimola, henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela (sihteeri), kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, kiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen, rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, lakimies Ville Peurasuo sekä henkilöstön edustajat pääluottamusmies Heli Hamari ja työsuojeluvaltuutettu Juha Kaitila.

Henkilöstöohjelmaa valmisteleva työryhmä kartoitti päättäjien, henkilöstön ja henkilöstön edustajien näkemyksiä henkilöstöön ja henkilöstöjohtamiseen liittyvistä vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Kysely tehtiin ajalla 26.5.-2.6.2020. Vastauksia saatiin yhteensä 366. Eri vastaajaryhmien näkemykset olivat hyvin samansuuntaisia, mikä kertoo yhtenäisestä tilannekuvasta henkilöstön ja henkilöstöjohtamisen osalta. Merkittävimmiksi katsotut asiat on esitetty henkilöstövoimavarojen SWOT-analyysissä.

Henkilöstöohjelman yhteydessä valmisteltiin myös hyvän johtamisen periaatteet Kouvolan kaupungilla. Määrittelyprosessin aikana vahvistettiin yhteistä näkemystä siitä, mitä hyvä johtaminen tarkoittaa Kouvolan kaupungilla, määriteltiin hyvän johtamisen periaatteet kaupunkistrategian ja arvojen pohjalta sekä konkretisoitiin, mitä hyvän johtamisen periaatteet tarkoittavat toimintatapoina ja johtamisen tekoina. Samalla luotiin suunnitelma hyvän johtamisen periaatteiden käytäntöön viemiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Johtamisperiaatteiden määrittelyä tehtiin johtoryhmän kahdessa työpajassa sekä niiden välillä pidetyssä kolmessa työpajassa, joissa oli osallistujina otanta johdosta, esimiehistä ja henkilöstön edustajista eri toimialoilta.

Hyvän johtamisen periaatteiksi Kouvolan kaupungilla on määritelty

-          Luomme selkeän suunnan yhdessä

-          Toimimme arvostavasti

-          Innostamme vaikuttamaan

-          Uudistamme asiakaslähtöisesti.

Lisäksi jokaisen periaatteen osalta on konkretisoitu tarkemmin, mitä se tarkoittaa toimintatapoina ja johtamisena.

Henkilöstöohjelmassa on määritelty henkilöstöjohtamisen visioksi "Rakkaudesta lajiin - me teemme Kouvolaa!". Henkilöstövision perusteluina on mm. kuntatyön ihmisläheisyys ja merkityksellisyys sekä työskentely yhteisen hyvän puolesta. Henkilöstövisio kertoo motivoituneesta ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Siinä tulee esille henkilöstön tekeminen sekä viestintä- ja markkinointiohjelman mukainen aktiivisuus ja intohimo. Kaupungin henkilöstö on aktiivisesti tekemässä ja rakentamassa Kouvolaa yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Henkilöstöohjelman tavoitteita ovat osaava ja riittävä henkilöstö, hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö sekä hyvä johtaminen ja osallistuva työyhteisö. Henkilöstöohjelmassa määritellään tavoitetta koskevat linjaukset ja mittarit sekä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämistoimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle kerrallaan. Henkilöstöohjelman ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista sekä vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstöohjelma vuosille 2021-2024 on liitteenä.

Henkilöstöohjelma on käsitelty kaupungin yhteistyöryhmässä 11.5.2021.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin henkilöstöohjelman vuosille 2021-2024.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.41 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 14.03.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa