Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 199

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Lupajaoston valitseminen

5405/00.00.01.01/2021

 

Kh 17.05.2021 § 199

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 1.6.2021 mukaan lupajaostossa on 7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenistä. Muut jaoston jäsenet valtuusto valitsee valtuutetuista ja varavaltuutetuista. 

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä. Nykyisen valtuuston toimikausi päättyy 31.7.2021.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisessa toimielimessä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaaliin.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(a)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää valita lupajaostoon 1.6.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

  1. lupajaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet teknisen lautakunnan jäsenistä ja
  2. muut jaoston 5 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutetuista. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 25.5.2021 lukien.

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa