Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 198

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tilapalvelujen suunnittelupäällikön viran muuttaminen rakennuttajapäällikön viraksi

5398/01.01.00.00/2021

 

Kh 17.05.2021 § 198

   

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Tilapalveluiden henkilöstösuunnitelmassa on yksi suunnittelupäällikkö ja yksi rakennuttajapäällikkö. Suunnittelupäällikön virka (virkanro: 10113) on vapautumassa nykyisen viranhaltijan siirtyessä toisiin tehtäviin 1.8.2021 alkaen. Virkaa esitetään lakkautettavaksi ja perustettavaksi tilalle rakennuttajapäällikön virka.

Perusteluna muutokselle on, että omana työnä tehtävä suunnittelu on päättynyt tilapalveluilla ei tarvetta enää erilliselle suunnittelupäällikölle ole. Sen sijaan jatkossa on tarve rakennuttajapäällikölle, joka voi hoitaa projektinjohdon tarveselvityksestä aina takuutarkastuksiin asti. Aiemmin suunnittelupäällikkö on toiminut isojen investointiprojektin projektinjohtajana hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen. Suunnitteluvaiheen loppuvaiheessa projektijohto siirtynyt suunnittelupäälliköltä rakennuttajapäällikölle. Toiminnan tehokkuuden kannalta projektijohtajuuden jakamisesta halutaan päästä eroon.

Rakennuttajapäällikön tehtävänä on vastata investointihankkeiden projektinjohdosta, projektitiimien johtamisesta ja hankkeiden valmistelusta ja ohjaamisesta aina hankesuunnitteluvaiheesta takuuvaiheen loppuun. Hän toimii uudis- ja korjausrakentamishankkeiden vastuuhenkilönä ja vastaa niiden toteuttamisesta yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa.

Rakennuttajapäällikön viran kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen sijoituspaikka on esitetty viran tehtävänkuvauksessa, joka on liitteenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (AMK/YAMK-insinööri/DI) sekä riittävä kokemus rakennuttamistehtävistä tai vaativista työmaatehtävistä. Virkaan sovelletaan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS).

Muutoksen myötä myös toisen rakennuttajapäällikön tehtävänkuvaa tarkennetaan ja myös hänen tehtävänkuvaansa lisätään projektinjohto jo hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. Vastuut jaetaan nykyisen rakennuttajapäällikön kanssa mm. rakennuttamisen toiminnanohjauksen, rakennuttamistiimin yleisen ohjauksen, budjetoinnin, investointien ohjelmoinnin ja erilaisiin kehitysryhmien osallistumisen osalta. Muutokset eivät vaikuta henkilöstökuluihin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa tilapalvelujen suunnittelupäällikön viran (virkanro: 10113) 1.8.2021 alkaen ja perustaa samasta ajankohdasta alkaen rakennuttajapäällikön viran perusteluosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa