Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyksen toimialajohtajan toimiminen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa

5422/00.01.01.06/2021

 

Kh 17.05.2021 § 197

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan virka on perustettu 1.6.2021 alkaen kaupunginvaltuuston 15.3.2021 (§ 26) tekemällä päätöksellä. Sivistysjohtaja johtaa sivistyksen toimialaa sekä vastaa kaupunkistrategian ja siitä johdettujen tavoitteiden sekä talouden toteutumisesta vastuualueellaan. Hän toimii lautakuntien toiminnasta vastaavana viranhaltijana. Hallintosäännön 1.6.2021 mukaan sivistysjohtaja on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan esittelijä.

Voimassa olevan hallintosäännön 15.4 §:n mukaan toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja, mikäli toimialajohtaja on jonkin lautakunnan alainen, tämän alaisuudessa. Hallintosäännön 16.1 §:n mukaan toimialajohtajan sijaisena toimivasta viranhaltijasta määrää se toimielin, jonka alainen toimialajohtaja on.

Sivitysjohtajan johtamalla toimialalla on kaksi toimielintä, joiden kummankin esittelijänä sivistysjohtaja toimii. Tästä johtuen on tarpeen tehdä erillinen hallinnollinen ratkaisu sen osalta, kunnan toimielimen alaisuudessa sivistyksen toimialajohtaja toimii.

Hallintosäännön 35 §:n mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kaupunginhallituksella.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää sivistyksen toimialajohtajan toimivan kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa