Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Talousarviomuutos, tilapalvelut/korvausinvestoinnit

1710/02.02.00/2020

 

Kh 17.05.2021 § 194

   

Valmistelija: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tilapalvelujen investoinnit sekä pieninvestointikohteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 18.1.2021. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on tilapalveluiden uusinvestoinnit sekä tilapalveluiden korvausinvestoinnit. Pieninvestoinnit sisältyvät investointisuunnitelmassa tilapalveluiden korvausinvestointeihin, joten kun muutos tehdään tämän määränrahan sisällä, ko. muutoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Rakennuksien osalta pieninvestointeihin sisältyvät 30 000 - 300 000 euron kohteet ja yli 300 000 euron kohteet käsitellään erillisinä hankkeina.

Pieninvestointeihin on varattu 3,0 milj. euroa vuodelle 2021. Hyväksyttyyn suunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavia muutoksia:

Jaalan palvelukeskuksen muutostyöt (50 000 euroa) eivät toteudu ja Oppikujan koulun katonmaalauksen kustannukset jäävät alle 30 000 euron. Kuusankosken lukion muutos- ja korjaustöiden määrärahasta vähennetään 65 000 euroa.

Kotiharjun palvelukeskuksen keittiön vaunutäyttöinen yhdistelmäuuni, 35 000 euroa ja Kotiharjun sekoittavat padat 35 000 euroa yhdistetään yhdeksi pieninvestointikohteeksi.

Vuoden 2021 aikana toteutetaan kaksi uutta kohdetta:

-          Uttihallin korjaukset 70 000 euroa

-          Saviniemen palloiluhallin korjaukset 75 000 euroa.

Mielakan päiväkodin korjaustöihin (mm. katto, lvi-tekniikka, pinnat) on pieninvestoinneissa varattu 300 000 euroa. Pyydettyjen urakkatarjouksien perusteella (rakennus-, sähkö-, lvi- ja automaatiourakat) on laskettu tarkennettu arvio, joka on 450 000 euroa lisä- ja muutostyövarauksineen. Käyttäjät ovat jo siirtymässäistötiloihin. Esitetään, että Mielakan päiväkoti siirretään pieninvestoinneista omaksi kohteeksi ja siihen varataan 450 000 euroa. Tarvittava lisärahoitus 150 000 euroa katetaan vähentämällä investointeihin sisältyvää tilojen hankesuunnittelusummaa. Tilojen hankesuunnitteluun jää 250 000 euroa ja pieninvestointien yhteissumma on muutoksen jälkeen 2,7 milj. euroa.

Kokonaisuudessaan muutokset tehdään olemassa olevien määrärahojen puitteissa eli niiden yhteisvaikutus on nolla euroa.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2021 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmaan:

Tilapalvelut/Korvausinvestoinnit/Pieninvestoinnit

-          Jaalan palvelukeskuksen muutostyöt, määrärahan vähennys 50 000 euroa

-          Oppikujan koulun katonmaalaus, määrärahan vähennys 30 000 euroa

-          Kuusankosken lukion muutos- ja korjaustyöt, määrärahan vähennys 65 000 euroa

-          Uttihallin korjaukset, määrärahan lisäys 70 000 euroa

-          Saviniemen palloiluhallin korjaukset, määrärahan lisäys 75 000 euroa

-          Kotiharjun palvelukeskuksen keittiön vaunutäyttöinen yhdistelmäuuni, 35 000 euroa ja Kotiharjun sekoittavat padat 35 000 euroa yhdistetään yhdeksi pieninvestointikohteeksi

-          Mielakan päiväkoti, määrärahan vähennys 300 000 euroa.

Tilapalvelut/Korvausinvestoinnit/

-          Mielakan päiväkoti, määrärahan lisäys 450 000 euroa

-          Tilojen hankesuunnittelu, määrärahan vähennys 150 000 euroa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Toimitilajohtaja Katja Ahola liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn ai-kana klo 15.49.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa