Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vammaisneuvoston esitys kaupunginhallitukselle koskien vammaisneuvoston edustajan nimeämistä kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin

3442/00.00.01.00/2020

 

Kh 29.03.2021 § 113

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Vammaisneuvosto käsitellyt kokouksessaan 16.12.2020 asiaa "Vammaisneuvoston edustus Kouvolan kaupungin toimielimiin". Asian selostusosassa on tuotu esille seuraavaa: "Vammaisneuvosto toteaa, että Kouvolan kaupungin toimielimissä tulee olla vammaisneuvoston edustaja kaupungin toimielimissä samoin kuten nuorisovaltuustollakin on. Edustuksen kautta kuntalaissa säädetty vaikuttamismahdollisuus toteutuu paremmin."

Vammaisneuvoston on tehnyt em. kokouksessa (§ 24) seuraavan päätöksen:

 "Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää vammaisneuvostolle oikeuden nimetä kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin edustajansa vastaavalla tavalla kuin nuorisovaltuustollakin on."

Hallintosäännön määräykset koskien läsnäoloa kokouksessa

Muiden kuin jäsenten läsnäoloa- ja puheoikeutta kunnan toimielinten kokouksessa koskevat määräykset sisältyvät hallintosääntöön (kuntalaki 90.1 §). Kouvolan kaupungin voimassa oleva hallintosääntö määrää läsnäolosta valtuuston kokouksessa seuraavaa:

"Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.

Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen kaksi edustajaansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta."

Muiden toimielinten kokouksia koskien hallintosäännön 135 § sisältää seuraavat läsnäoloa ja puheoikeutta kokouksessa koskevat määräykset:

"Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä

- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimialajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialansa toimielimen kokouksessa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti."

Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä tulee noudattaa hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Hallintosäännön 96.4 §:n mukaisesti valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta valtuuston kokouksessa, ja hallintosäännön 135.3 §:n mukaisesti toimielin (kuten lautakunta) päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessaan. Hallintosäännön edellä mainittujen määräysten nojalla kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa tehdä päätöstä, joka koskisi vaikuttamistoimielinten kuten vammaisneuvoston tai vanhusneuvoston edustajien läsnäoloa valtuuston tai lautakuntien kokouksessa.

Kouvolan kaupungissa nuorisovaltuuston edustus kaupunginvaltuuston kokouksessa perustuu hallintosäännön 96.3 §:n määräyksiin. Kuntalain 26 - 28 §:ssä säädettyjen vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) osalta on tehty maaliskuussa 2021 kartoitus sen osalta, missä määrin muissa kaupungeissa on vaikuttamistoimielinten edustajille myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin toimielinten kokouksiin. Asiaa selvitettiin Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Porin ja Joensuun kaupungeilta. Nuorisovaltuuston edustajilla on tällä hetkellä lähes kaikissa kartoituksen kohteena olleessa 10 kaupungeissa läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa. Myös lautakuntien kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lähes kaikissa kartoituksen kohteena olleissa kunnissa. Muilla vaikuttamistoimielimillä - vammaisneuvostolla ja vanhusneuvostolla - ei Jyväskylää lukuun ottamatta ole läsnäolo- ja puheoikeutta kartoituksen piirissä olleiden kaupunkien toimielimissä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä vammaisneuvoston ehdotuksen tiedoksi ja toteaa, että hallintosäännön 96.4 §:n ja 135.3 §:n määräysten perusteella kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa päättää asiasta, joka koskisi vaikuttamistoimielinten kuten vammaisneuvoston tai vanhusneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta valtuuston tai lautakuntien kokouksessa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa