Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021-2025

3701/10.00.00/2021

 

Tela 09.02.2021 § 29

 

  

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla (Mato) ohjataan Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana. Suunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Suunnitelmalla varmistetaan toimialan ja päätöksentekijöiden yhteinen näkemys maankäytön kehittämisestä kaupungin tonttituotannon osalta.

Maankäytön toteuttamissuunnitelman toteuttaminen on kytketty osaksi asuminen ja ympäristö-toimialan talousarviotavoitteita. Suunnitelman tavoitteena on edistää tonttituotannon jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta sekä parantaa kaupunkistrategian mukaisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua ja erityisesti yritysten kasvumahdollisuuksia.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohdat vuosittaiselle kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmalle. Suunnitelmassa määritellään vuotuiset tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannolle, ajoitetaan tonttituotanto, sekä seurataan näiden toteutumista.

Vuoden 2021 tavoitteet ja toteutus

Seuraavien viiden vuoden aikana Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja rakentaa luovutettavaksi noin 180 pientalotonttia omistamalleen maalle. Tämä tarkoittaa noin 35 uuden pientalotontin tuotantoa vuosittain mikä on viimesuosien keskimääräistä tasoa valmistuneiden pientalojen osalta. Tavoitteena on kohdistaa uudet pientalo- ja yritystontit niille alueille joilla on jo ennestään ollut kysyntää. Lisäksi uudet alueet pyritään sijoittamaan yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille alueille joukkoliikenteen pääreitien ja olemassa olevien palveluiden läheisyyteen.

Uudet tontit sijoittuvat pääasiassa Kouvolan keskutan lähistölle Haanojaan, Eskolanmäkeen, Viitakumpuun ja Vatajanpuistoon sekä Kuusankosken taajamaan Kaaritielle, Sepäntie-Lassilanpellontielle, Kantokujalle ja Kytöhalmeeseen. Elimäellä uusia tontteja tullaan tarjoamaan Peippolanpellon alueelle. Valkealassa pientalotonttitarjontaa lisätään Niinistön Nurmirannassa ja Lautarossa.

Yritystonttituotannon tavoitteissa painottuu edelleen tonttituotanto logistiikkatoiminnoille. Uusien yritystonttien tarjonta keskitetään Teholan Kullasvaaraan maantie- ja rautatieterminaaliheisyyteen sekä Korjalaan. Myös Voikkaalle ja Jokelaan tullaan rakentamaan lisää tontteja mm. pienteollisuusyritysten tarpeisiin.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma päivitetään vuosittain. Se käsitellään teknisessä lautakunnassa ja viedään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen sekä viedään valtuustoon tiedoksi.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021 on liitteenä.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,

hannu.tylli(a)kouvola.fi

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138,

anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436,

sami.suoknuuti(at)kouvola.fi

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,

anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman 2021 omalta osaltaan ja esittää sen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

Kh 08.03.2021 § 72

 

Tekninen johtaja Hannu Tylli selostaa asiaa kokouksessa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

Kh 29.03.2021 § 112

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.3.2021 päättänyt hyväksyä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma on tarpeen viedä vielä tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi maankäytön toteuttamissuunnitelman vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa