Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kasvatus- ja opetusjohtajan (palvelujohtaja) viran perustaminen

4773/01.01.00.00/2021

 

Kh 29.03.2021 § 110

   

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 (§ 98) uuden hallintosäännön 1.6.2021 alkaen ja sen, että kasvatuksen ja opetuksen toimiala sekä liikunnan ja kulttuurin toimiala yhdistyvät 1.6.2021 alkaen uudeksi sivistyksen toimialaksi. Toimialan johtajana toimii sivistysjohtaja, ja toimialan palveluina ovat kasvatus ja opetus sekä liikunta ja kulttuuri.

Sivistyksen toimialan johtajien virkoihin ja niiden täyttöön liittyviä kysymyksiä on käyty läpi muutosohjausryhmässä, jonka kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.10.2020 § 296. Tammi-helmikuun kokouksissaan muutosohjausryhmä on käynyt läpi mm. sivistyksen toimialan johtavien virkojen tehtäväkuvat sekä laskelmat virkojen perustamisen kustannusvaikutuksista erilaisin vaihtoehdoin. Lisäksi muutosohjausryhmä pyysi myös valtuustoryhmiltä kannanottoa sivistyksen palvelutason johtajista. Muutosohjausryhmä pyysi myös nykyisiltä kasvatuksen ja opetuksen sekä liikunnan ja kulttuurin toimialajohtajilta kannanoton sivistyksen toimialan johtamisjärjestelmän rakenteiden osalta.

Sivistyksen toimialan johtamisjärjestelmän osalta päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan sivistystoimialan kasvatus- ja opetuspalveluita johtaa kasvatus- ja opetusjohtaja (palvelujohtaja). Liikunnan ja kulttuurin palveluja johtaa sivistyksen toimialajohtajana toimiva sivistysjohtaja.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen palvelujohtajana toimivan kasvatus- ja opetusjohtajan virka on vielä perustettava.

Hallintosäännön 37 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Muiden virkojen osalta asiasta päättää kaupunginhallitus.

Kasvatus- ja opetusjohtaja johtaa kasvatuksen ja opetuksen palvelua sekä vastaa kaupunkistrategian ja asetettujen tavoitteiden sekä talouden toteutumisesta vastuualueellaan.

Kasvatus- ja opetusjohtajan viran pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen sijoituspaikka on määritelty viran tehtävänkuvauksissa, joka on liitteenä.

Kasvatus- ja opetusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Virkaan sovelletaan yleistä kunnallista virka-  ja työehtosopimusta (KVTES).

Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetustoimialan toimialajohtajan virkanimike on tällä hetkellä myös kasvatus- ja opetusjohtaja. Kyseinen virka tullaan kuitenkin lakkauttamaan sen jälkeen, kun viranhaltijoiden siirtämisestä uuden sivistystoimialan virkoihin 1.6.2021 alkaen on päätetty.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää perustaa kasvatus- ja opetusjohtajan viran (palvelujohtaja) 1.6.2021 alkaen perusteluosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa