Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Täyttölupamenettelyä koskevien ohjeiden päivittäminen

226/00.01.01.01/2020

 

Kh 29.03.2021 § 109

   

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Kouvolan kaupungilla on käytössä täyttölupamenettely, jonka osalta noudatetaan kaupunginhallituksen 20.1.2020 § 16 hyväksymiä ohjeita. Niitä on kuitenkin tarpeen päivittää rekrytointiprosessien sujuvoittamiseksi ja tarpeettoman hallinnollisen työn vähentämiseksi. Henkilöstömäärää ja henkilöstömenojen kehitystä seurataan säännöllisesti kuukausi- ja osavuosikatsauksissa. Lisäksi monet kaupungin tehtävistä ovat lakisääteisiä tai perustuvat palvelusopimuksiin ja mitoituksiin, joten palvelutarve määrittelee henkilöstötarpeen. Täyttölupa ohjeita esitetään muutettavaksi seuraavasti:

Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa rekrytointitarpeen huolellinen arviointi yksiköissä. Henkilöstön runsas eläköityminen lähivuosina ja muu vaihtuvuus antaa mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstömenojen kehitykseen ja talouden tasapainottamiseen. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta palvelutoiminnan tarpeiden mukaisesti tulee myös lisätä.

Avoimeksi tulleen viran tai tehtävän täyttäminen edellyttää aina täyttölupaa. Täyttölupa-anomukset tehdään Kuntarekry-järjestelmässä. Jokaisen vapatuvan vakanssin yhteydessä tulee selvittää vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat ennen sen uudelleen täyttämistä. Ennen täyttöluvan myöntämistä tulee analysoida perusteellisesti sitä, tarvitaanko enää kyseistä tehtävää vai onko kyseiseen tehtävään kuuluneet työt mahdollista järjestää toisin. Työyksikön olosuhteet ovat saattaneet muuttua ja siksi kaikkien vaihtoehtojen perusteellinen tarkastelu on jokaisen viran ja tehtävän vapautuessa erittäin tärkeää.

Ennen täyttöluvan hakemista määritellään tehtäväkuvaus sekä selvitetään, onko sisäinen täyttö mahdollista. Tehtävä voi olla mahdollista täyttää siirtämällä siihen työntekijä suoraan jostakin toisesta kaupungin työyksiköstä. Lisäksi tulee ottaa huomioon työnantajan muun työn tarjoamisvelvoitteet, mikäli jollekin kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle etsitään tai tulisi tarjota muuta työtä. Viran tai tehtävän avoimeksi tuleminen antaa kaupungille mahdollisuuden tarkastella osaamistarvettaan, joten automaattinen tehtävän täyttäminen entisin tehtäväkuvin ja pätevyysvaatimuksin ei ole yleensä tarkoituksenmukaista.

Täyttölupamenettely koskee myös yli vuoden kestäviä määräaikaisia palvelussuhteita, joissa ei ole kyse vakinaisen viranhaltijan/työntekijän sijaisuudesta (pl. hallinto- ja toimistohenkilöstön sijaisuudet) eikä täyttölupien ulkopuolelle rajatuista ammattiryhmistä. Hallinto- ja toimistohenkilöstön osalta täyttölupamenettely koskee myös yli vuoden kestäviä sijaisuuksia. Mikäli täyttölupaa haetaan määräaikaisesti, tulee täyttöluvan hakijan tarkistaa, että määräaikaisuuden peruste on lainmukainen.

Täyttölupamenettely ei koske varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöä, perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstöä, koulupsykologeja ja -kuraattoreita, psykiatrisia sairaanhoitajia, koulunkäynninohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, työvalmentajia, eläinlääkäreitä, puhtaus-, ruoka- ja kiinteistöhoitopalvelujen henkilöstöä eikä pysäköinnintarkastajia.

Täyttölupien osalta menetellään seuraavasti:

  • Johtavassa asemassa olevan henkilöstön osalta virkojen ja tehtävien täyttämisestä päättää toimialallaan kaupunginhallitus tai lautakunta.
  • Muun henkilöstön täyttöluvat, jotka koskevat vakinaisia tai yli vuoden kestäviä määräaikaisia palvelussuhteita, myöntää kaupungin johtoryhmä.

Toimialat voivat antaa näiden ohjeiden lisäksi omia sisäisiä ohjeitaan täyttölupamenettelyn ulkopuolelle kuuluvien virkojen ja tehtävien täyttämisestä ja niitä koskevasta raportoinnista toimialan johtoryhmässä.

Päivi Karhu on kokouksessa paikalla asiantuntijana.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täyttölupamenettelyä koskevat ohjeet voimaan tuleviksi 1.4.2021 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.44.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa