Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koulutaksikuljetusten hankinta

4756/02.08.00/2021

 

Kh 29.03.2021 § 106

   

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi

Osassa Kouvolan kaupungin koulukuljetussopimuksia viimeinen optiokausi päättyy kouluvuoden 2020-2021 päättyessä. Kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä 32 kohteen koulukuljetukset aikavälille 6.6.2021-3.6.2023. Sopimuksiin on mahdollista lisätä 1+1 optiovuotta valittujen yrittäjien kanssa.

Kilpailutuksesta on järjestetty markkinavuoropuhelu. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 17.12.2020. Määräaikaan 20.1.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksia saatiin 41 tarjoajalta.

Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että kilometrihinnalla on 85 %:n, kaluston EURO-luokalla 5 %:n ja ajoneuvon käyttövoimalla 10 %:n painoarvo.

Kohde 225: Kuusankosken, Korian ja Kouvolan koulualue kilpailutetaan uudelleen, koska kohteen edullisin tarjous on yli kaksinkertainen muiden kohteiden keskiarvoon nähden.

Kohteessa 236: koko Kouvolan koulualue. Valitulta tarjoajalta on varmistettu, että tarjotulla hinnalla pystytään operoimaan koko sopimuskausi, kaikki työoikeudelliset velvoitteet täyttyvät ja kuljettajille maksetaan vähintään AKT-tes:n mukaista palkkaa.

Koulukuljetusreittien lisäksi kilpailutuksessa on kilpailutettu myös kuljetuskalustoa tilapäiskuljetuksiin, mikäli tilaajalla ilmenee ennakoimaton ja nopea koulukuljetustarve lyhyehkölle ajalle. Koulutakseja voidaan käyttää tarvittaessa myös koulujen loma-ajan hoidon kuljetuksissa ja joukkoliikenteen asiointitaksiliikenteessä.

Kaikkien valittujen yrittäjien tulee tarjouspyynnön mukaisesti liittyä tilaajavastuu.fi / Luotettava kumppani -palveluun ennen sopimusten allekirjoitusta.

Tarjoajat ovat myös sitoutuneet omalta osaltaan noudattamaan Kouvolan kaupungin asettamia koulukuljetusperiaatteita. Hankinnan arvioitu arvo on noin 5 miljoonaa euroa koko sopimuskaudelta, mukaan lukien mahdolliset optiovuodet (1+1).

Liitteenä ovat vertailutaulukko sekä listaus johon on koottu kilpailutuksen koulukuljetusreittien voittajat sekä valitut liikennöitsijät tilapäiskuljetuksiin. Liitteet eivät ole julkisia ennen kaupunginhallituksen hankintapäätöstä (julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta).

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on kokouksessa paikalla asiantuntijana.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä koulukuljetukset ajalla 6.6.2021 - 3.6.2023 hankittaviksi liitteenä olevan listauksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku Pakkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.42.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa