Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille ympäristöterveydenhuollossa

3/00.01.01.04/2020

 

Rymla 05.05.2021 § 125

   

Valmistelija: terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, puh. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi

Ympäristöterveydenhuollossa viranomainen voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n, elintarvikelain (297/2021) 27 §:n, lääkelain (395/1987) 54 a §:n ja eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 7 §:n nojalla. Kuntalaki (410/2015) 91 § mahdollistaa toimivallan siirtämisen myös tupakkalain (549/2016) ja siihen perustuvien valvontatehtävien osalta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain, lääkelain ja eläinlääkintähuoltolain mukaan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä.

Kouvolan kaupungin hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2020. Rakennus- ja ympäristölautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännön 27 §:ssä. Rakennus- ja ympäristölautakunta ratkaisee hallintosäännön mukaan kaupungille kuuluvat asiat. Lautakunta saa siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle hallintosäännön 30 §:n mukaisesti.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on aiemmilla päätöksillään siirtänyt ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaista päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Delegointi on jouduttanut asioiden käsittelyä ja mahdollistanut joustavan kokousaikataulusta riippumattoman työskentelyn. Edellisen kerran rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 7.10.2020 § 67 siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille ympäristöterveydenhuollossa.

Uusi elintarvikelaki (297/2021) tuli voimaan 21.4.2021, minkä takia delegointeja päivitetään kyseisen lain osalta. Delegoitavat pykälät ovat sisällöltään yhteneväisiä vanhaan lakiin nähden, vain numerointi on vaihtunut.

Muut ehdotukset viranhaltijoiden ja heidän sijaistensa määräämisestä viranomaistoimiin ja toimivallan siirtämisestä on liitteenä.

Lisätietoja: terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, p. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:

  1. Siirtää viranomaistoimia ja ratkaisuvaltaa alaisilleen viranhaltijoille edellä esitetyllä tavalla. Delegoinnit astuvat voimaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
  2. Korvata 7.10.2020 § 67 hyväksytyn delegointipäätöksen. Vanha päätös kumoutuu uuden astuessa voimaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa