Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen

2496/02.05.00.00/2020

 

Rymla 05.05.2021 § 124

   

Valmistelija: terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, puh. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi

Ympäristöterveydenhuollon laeissa (elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki, eläinlääkintähuoltolaki) säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kuin määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen.

Maksutaksa on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa edellisen kerran 4.11.2020 § 77.

Uusi elintarvikelaki (297/2021) tuli voimaan 21.4.2021, minkä takia taksaa päivitetään kyseisen lain osalta. Muiden lakien taksoihin ei tule muutoksia.

Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusmaksua ei jatkossa peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä, kyläkaupalta, eikä alkutuotannon toimijalta (pois lukien itujen alkutuotanto).

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on liitteenä.

Lisätietoja: terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, puh. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:

  1. Hyväksyä ympäristöterveydenhuollon maksutaksan liitteessä esitetyssä muodossa. Taksa tulee voimaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
  2. Korvata 4.11.2020 § 117 hyväksytyn ympäristöterveydenhuollon maksutaksan uuden astuessa voimaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa