Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristöterveyspäällikön valinta

3045/01.01.01.01/2020

 

Rymla 05.05.2021 § 123

   

Valmistelija: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Ympäristöterveyspäällikön virka on vapautunut 1.12.2020 alkaen. Ympäristöterveyspäällikkö vastaa ympäristöterveydenhuollon toiminnasta ja toimii terveysvalvontahenkilöstön ja eläinlääkintähuollosta vastaavan eläinlääkärin sekä valvontaeläinlääkärin esimiehenä. Keskeisiä virkatehtäviä ovat eläinlääkintähuoltolain ja elintarvikelainsäädännön mukaiset virkaeläinlääkärin tehtävät alkutuotannon ja eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien laitosten valvonnassa. Ympäristöterveydenhuollossa on henkilöstöä yhteensä 20.

Ympäristöterveyspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu eläinlääkäri ja elintarvikehygieenikon tutkinto.

Ympäristöterveyspäällikön virka (virkanro 10078) on ollut haettavana 12.2. - 18.3.2021 (Kuntarekryn työavain KVL-KVL-30-5-21).

Määräaikana virkaa haki kolme henkilöä, joista kaksi täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastattelut pidettiin 9. - 15.4.2021 välisenä aikana ja haastattelijoina olivat ympäristöjohtaja, vt. ympäristöterveyspäällikkö ja vastaava eläinlääkäri. Yksi hakijoista perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.

Koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella päätetään esittää, että ympäristöterveyspäällikön virkaan valitaan ELL Veera Varo. Hän täyttää ympäristöterveyspäällikön viran kelpoisuusvaatimukset ja muut hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet. Veera Varolla on laillistetun eläinlääkärin ja hygieenikon tutkinto.

Hallintosäännön 42 §:n mukaan koeajan käytöstä päättää se, joka valitsee viranhaltijan. Hakuilmoituksessa on todettu, että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 2 luvun 7 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena.

Hakija on työpaikkailmoituksessa edellytetyn mukaisesti antanut hake-muksessaan suostumuksensa oikeuttaa työnantaja pyytämään perusmuotoinen turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa (lisätietoja: www.supo.fi). Virkaan valitun tulee toimittaa koulutustodistukset ennen viran vastaanottamista.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää valita ympäristöterveyspäällikön virkaan Veera Varon.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa selvitystä.

Tehtäväkohtainen palkka on -------- euroa/kk (yleiskorotus 1.4.2021 alkaen on otettu huomioon), hinnoittelutunnus on 50101011, vaativuustaso II.

Henkilökohtainen lisä määritellään koeajan päättymisen jälkeen.

Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 6.5.2021 lähtien. Päätös lähetetään virkaa hakeneille 6.5.2021.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa