Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 24.03.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnittelun suuntaviivat

4549/10.03.07.00/2021

 

Kaopla 24.03.2021 § 23

   

Valmistelija: rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 138 päättänyt perusopetuksen kehittämisestä valtuustokaudella 2017 -2021, minkä pohjalta hyväksyttiin 11.11.2019 §121 varsinainen perusopetuksen palveluverkon toteuttamisohjelma.

Kuusankosken yhtenäiskoulu on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelman Kuusankoski-Jaalan perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Talousarviossa 2021 on mainittu, että Valtuuston marraskuussa 2019 hyväksymän perusopetuksen kouluverkon ja siihen sisältyvän investointisuunnitelman toteuttamista jatketaan. Kuusankosken yhtenäiskoulun rakentamisen suunnittelu käynnistetään 2021. Investoinnin myötä käytöstä poistuu huono- tai välttävän kuntoisia rakennuksia, joiden ylläpidon kustannukset nousevat. Väistämättä edessä on myös isompia investointeja, jos yhtenäiskoulun hanke viivästyy.

Tilapalvelut saattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan tiedoksi hankesuunnitteluvaiheen käynnistymisen sekä suuntaviivat hankesuunnittelun etenemiselle. Hankkeessa toteutetaan uudisrakennus sekä piha-alueet, opetustilat 680 oppilaalle. Koulun yhteyteen sijoittuu alueen erityisen tuen osaamiskeskus. Rakennukseen varataan tilat myös nuorisopalvelulle ja kansalaisopistolle sekä suunnittelussa huomioidaan mahdollinen perhekeskuksen sijoittuminen samaan rakennukseen. Rakennukseen tulee alueellinen tuotantokeittiö, jossa valmistetaan Kuusankosken alueen koulujen ja päiväkotien ruuat.

Liitteenä olevassa dokumentissa suuntaviivoiksi ja hankesuunnittelun lähtökohdaksi on asetettu lisäksi mm. sijainniksi Naukio ja rakennuksen runkorakenteiden toteutus puusta. Kouvolan kaupunki / Tilapalvelut on mukana KEINO vähähiilisten julkisten hankintojen kehittämisohjelmassa. Kuusankosken yhtenäiskoulu on nimetty hankkeeseen kehityskohteeksi. Uudiskohteena toteutettavat tilat ovat modernit ja turvalliset sekä tämän hetkistä opetussuunnitelmaa tukevat. Hankesuunnittelussa tullaan huomioimaan Urheilupuiston kehittyminen alueena. Piha-alueen sekä iltakäytön osalta huomioidaan monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja koulun pihaa tarkastellaan osana urheilupuistoa eikä omana erillisenä kokonaisuutena. Hankesuunnittelun edetessä suuntaviivat tarkentuvat ja perustellut muutokset ovat mahdollisia.

Alustava aikataulu hankkeen etenemiselle: Hankesuunnittelu vuoden 2021 aikana, talvi/kevät 2022 kilpailutus ja urakoitsijavalinnat, rakentaminen 2022-2024, koulutoimen alkaminen 01/2025, Naukion koulun purkaminen kevät 2025, Naukion koulun alueen pihatyöt kesällä 2025, koko hanke valmis syksyllä 2025.

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA):

EVA tehty. Palveluverkkoa koskeva ennakkovaikutusten arviointi on tehty edellä mainitun palveluverkkoselvityksen yhteydessä ja hankkeen toteutuksen ennakkovaikutusten arviointi on liitteenä olevassa dokumentissa. Näitä ennakkovaikutusten arviointeja päivitetään tarvittaessa hankesuunnittelun yhteydessä. Hankintojen osalta ennakkovaikutusten arviointi tehdään hankesuunnittelun yhteydessä.

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi, opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi.

Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi Kuusankosken yhtenäiskoulun hankesuunnittelun suuntaviivat ja ohjeistaa tarvittaessa suunnittelutyötä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Tero Suutari liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.07.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa