Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 285

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sisäilma-asiantuntijan viran perustaminen ja ympäristöterveystarkastajan siirtäminen sisäilma-asiantuntijan virkasuhteeseen

 

2557/01.01.00.00/2020

 

 

Kh 05.10.2020 § 285

 

     

Vuoden 2018 lopulla Tilapalveluihin palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen projektiluontoisesti vuodeksi määräaikainen tekninen asiantuntija (sisäilma-asiantuntija). Määräaikaisen tehtävän taustalla oli lukuisat sisäilmaongelmat ja niiden hallintaan saaminen. Teknisen asiantuntijan toimenkuvaan kuului toimitilojen sisäilmaongelmien toimintaprosessin uudistaminen ja toimiminen niiden aktiivisessa ratkaisemisessa. Teknisen asiantuntijan tehtävään otettiin määräaikaisesti rakennusterveysasiantuntija (RTA) Reijo Pesonen, joka on ollut puolestaan virkavapaalla ympäristöterveystarkastajan virasta. Projektiluonteista tehtävää jatkettiin vuoden 2020 loppuun saakka.

 

Sisäilmaongelmien toimintaprosessi uudistettiin ja vakiinnutettiin vuoden 2019 aikana. Kouvolan sisäilmaprosessi on herättänyt myös valtakunnallista kiinnostusta ja ollut myös mallina THL:n toimintaohjeisiin. Toimintamalliin kuuluu ns. "nopeantoiminnan ryhmä", joka hälytetään välittömästi kohteeseen, josta on tullut epäily sisäilmaolosuhteiden terveellisyydestä. Ryhmään kuuluu sisäilma-asiantuntija, talotekniikan (automatiikan) asiantuntija ja LVI-asiantuntija. Ryhmä pystyy nopeasti selvittämään mahdollisen syyn ja yleensä poistamaan sen hyvin nopeasti kaupungin omana työnä. Kaupungin oma sisäilma-asiantuntija, jolla on rakennusterveysasiantuntijan tutkinto, pystyy ottamaan näytteitä ja tekemään alustavat tutkimukset ja päätelmät nopeasti sekä laatimaan tiedotteet tehdyistä tutkimuksista ja pitämään tarvittaessa kohteissa palautetilaisuudet. Muut ryhmän jäsenet pystyvät selvittämään tekniset ongelmat ja esittämään niihin ratkaisun. Toimintamallin avulla on pystytty säästämään merkittävästi ulkoisista sisäilma- ja kosteusmittausten sekä tutkimusten kustannuksista. Lisäksi kaupungin sisäilmakohteet ovat vähentyneet suurimmaksi osaksi ja väistötilojen tarve on vähäinen verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin.

 

Toimintamallin osoitetun tehokkuuden ja sisäilma-asiantuntijan tärkeän roolin takia esitetään sisäilma-asiantuntijan viran perustamista.

 

Sisäilma-asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen sijoituspaikka on esitetty viran tehtävänkuvauksessa, jo­ka on liitteenä.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva teknisen alan korkeakoulututkinto tai aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto sekä rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutus. Vir­kaan sovelletaan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työ­eh­to­so­pi­mus­ta (TS).

 

Samalla esitetään, että Reijo Pesonen siirretään 1.1.2021 alkaen sisäilma-asiantuntijan virkasuhteeseen viranhaltijalain 5 luvun 24 §:n perusteella. Reijo Pesonen on antanut suostumuksensa siirtoon.

 

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kaupunginhallitus.

 

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh. 020 615 9013, juha.jormanainen(at)kouvola.fi.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. perustaa sisäilma-asiantuntijan viran 1.1.2021 alkaen perusteluosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin ja

 

2. siirtää sisäilma-asiantuntijan virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen KVhL:n 5 luvun 24 §:n perusteella ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesonen. Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen määritellään 3.225,43 euroa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 500,00 euroa kuukaudessa.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa