Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 282

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskeisten konserniyhtiöiden, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja Kouvolan Vesi Oy, talousarviotavoitteiden 2020 muuttaminen

 

684/02.02.00/2020

 

 

Kh kj 24.09.2020 § 58

 

  

Kouvolan kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehi­tystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallituk­selle. Kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginval­tuusto päättää myös tytäryhteisöille asetettavat valtuustoon nähden si­tovat tavoitteet.

 

Tavoitteet vuoden 2020 talousarvioon on asetettu seuraaville keskeisille tytäryhtiöille:

 

- KSS Energia Oy -konserni

- Kouvola Innovation Oy -konserni

- Kouvolan Asunnot Oy

- Kaakkois-Suomen Tieto Oy

- Kouvolan Vesi Oy

- Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

- Kouvolan Teatteri Oy

 

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen muun muassa koronaviruksen takia. Talousarvioon 2020 asetettuja tavoitteita on tarkastettu yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Kouvolan Teatteri Oy:n, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n tavoitteissa on todettu muutettavaa seuraavasti:

 

  • Kouvolan Teatteri Oy tavoite esityksiä järjestetään 160-190, muutetaan tavoitteeksi 100-115 esitystä.
  • Kouvolan Teatteri Oy katsojatavoite 38 000, muutetaan katsojatavoitteeksi 15 000.
  • Kouvolan Teatteri Oy yleisötyötavoite lukumäärä 5 000, muutetaan yleisötyötavoitteeksi 2 800.
  • Kouvolan Teatteri Oy tavoite tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa, muutetaan tavoitteeksi tilikauden 2020 tappio max. -70 tuhatta euroa.
  • Kouvolan Teatteri Oy tavoite päänäyttämön täyttöaste 68 %, muutetaan päänäyttämön täyttöastetavoitteeksi 35 %.
  • Kouvolan Teatteri Oy tavoite pääsylippujen osuus kaikista tuotoista 20 %, muutetaan tavoitteeksi 14 %.
  • Kouvolan Teatteri Oy poistetaan seuraavat tavoitteet: kaupungin avustus katsojaa kohden <37 euroa, markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kaupungin kanssa, sidosryhmäyhteistyön lisääminen, teatterirakennus-/saneeraushankkeen edistäminen.
  • Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy poistetaan tavoite uudet diesel-simulaattorit tuotantokäytössä 12/2020. Tavoite siirtyy vuodelle 2021.
  • Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy tavoite taloudellinen ja kannattava toiminta mittarina positiivinen tulos, muutetaan tavoitteeksi tilikauden 2020 tappio max. 500 tuhatta euroa.
  • Kouvolan Vesi Oy poistetaan tavoite perusmaksu vähintään valtakunnallisen min. tavoitteen mukaiselle tasolle 30 % vuoteen 2022 mennessä.

 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka For­sell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

 

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

 

Konsernijaosto hyväksyy osaltaan edellä esitetyt muutokset Kouvolan Teatteri Oy:n, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n tavoitteisiin 2020.

 

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle huomioitavaksi edellä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen sitoviin tavoitteisiin.

 

  Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:

 

  Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle huomioitavaksi edellä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen sitoviin tavoitteisiin.

 

Puheenjohtaja Tapio Karvonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 16.49 - 16.55 (yhteisöjäävi).

 

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 16.49 - 16.55 (yhteisöjäävi).

 

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi Birgit Koskela.

 

____________

 

 

Kh 05.10.2020 § 282

 

     

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka For­sell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen sitoviin tavoitteisiin.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Jäsen Tapio Karvonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa