Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 281

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  INVO2020_3_Tela29092020

 

Talousarviomuutos 3_2020, investoinnit / Tekninen lautakunta

 

300/02.02.00/2020

 

 

Tela 29.09.2020 § 157

 

  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 137 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022. Käyttötalousosassa määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan/kaupunginhallituk-sen toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarviossa 2020 hyväksytyn investointiosan sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden ilmenee alla olevasta taulukosta.

 

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, 1000 euroa

INVESTOINTIOSA

Sitovuus

Määrärahat

Tuloarviot

Kärkihankkeet

 

 

 

RR-terminaalin rakentaminen

B

8 400

1 680

 

 

 

 

Tekninen lautakunta

 

 

 

Maa- ja vesialueet

B

1 300

500

Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusinvestoinnit

B

5 560

868

Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit

B

7 310

 

 

Edellä esitettyihin investointeihin on tehty kaksi muutosta. Tämän hetkinen tilanne on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, 1000 euroa

INVESTOINTIOSA

Sitovuus

Määrärahat

Tuloarviot

Kärkihankkeet

 

 

 

RR-terminaalin rakentaminen

B

7 100

1 420

Kimolan kanava

B

 70

172

 

 

 

 

Tekninen lautakunta

 

 

 

Maa- ja vesialueet

B

2 030

500

Kiinteät rakenteet ja laitteet/uusinvestoinnit

B

6 264

-680

Kiinteät rakenteet ja laitteet/korvausinvestoinnit

B

7 290

 

 

Kouvolan kaupungilla ja Kouvolan Vesi Oy:llä on keskinäinen sopimus hulevesistä. Sopimuksen mukaan Kouvolan kaupunki korvaa Kouvolan Vesi Oy:lle huleveden viemäröinnin investointikustannuksista 23 % huleveden kokonaiskustannuksista. Talousarviossa ei ollut tätä osuutta, koska sen suuruudesta ei ollut annettu mitään arvioita. (Vuonna 2019 hulevesi-investointien osuus kaupungille oli 0,252 milj.euroa.)

 

Kouvolan Vesi Oy on lähestynyt kaupunkia heinäkuussa 2020 sähköpostilla, jonka mukaan he ovat laskeneet ja arvioineet vuoden 2020 investointien kaupungin hulevesien osuudeksi 0,902 milj.euroa. Osuudessa on mukana myös viime vuoden joulukuun hulevesien laskuttamaton osuus. (2019 laskuttamatta 0,098 milj.euroa ja 2020 ennuste 0,804 milj.euroa).

 

Kouvolan Vesi Oy:n tietojen mukaan laskelma on tehty alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden ennusteen pohjalta ja siihen saattaa tulla vielä muutoksia riippuen siitä miten käynnissä olevat hankkeet toteutuvat loppuvuoden aikana. Hankkeista on jo osa valmistunut, kuten Sakaristontie, Mäenpääntien vesihuolto ja Kalalampi III, joten näiden osalta kustannukset ovat tarkasti tiedossa.

 

Hulevesikustannukset jakaantuvat sekä uus- että korvausinvestointeihin.

 

Yhdyskuntatekniikka on perannut investointiohjelman mukaiset kohteet ja arvioineet siinä sovittujen kohteiden toteutuman 2020, jotta haettava mahdollisesti haettava lisärahoitus investointeihin olisi mahdollisimman pieni.

 

Tarkastelun ja toteutuma-arvioiden perusteella tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään seuraavia muutoksia teknisen lautakunnan investointimäärärahoihin:

 

A)     Tekninen lautakunta / kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit:

Toteutumien ja loppuvuoden ennusteiden pohjalta esitetään uusinvestointeihin 0,34 milj.euron vähennystä.

Hanke- ja kohdekohtaiset muutokset on esitetty liitteessä.

 

B)     Tekninen lautakunta / kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit:

Toteutumien ja loppuvuoden ennusteiden pohjalta esitetään korvausinvestointeihin 0,54 milj.euron lisäystä.

Hanke- ja kohdekohtaiset muutokset on esitetty liitteessä.

 

Tässä vaiheessa haettava lisärahoitustarve olisi yhteensä 0,2 milj.euroa. Tämän jälkeen on tarkasteltu RR-terminaalin rakentamisen kustannuksia. Projektilta on kysytty ennustetta vuoden 2020 toteutumasta. Projektipäällikkö on todennut, että hankkeen kustannukset vuonna 2020 pystytään pitämään 6,850 milj.eurossa. Tämän muutoksen mahdollistuessa lisärahoitusta ei tarvitsisi hakea.

 

Täten tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään myös seuraava muutos investointimäärärahoihin:

 

C)    Kärkihankkeet / RR-terminaalin rakentaminen

Määrärahaa esitetään siten vähennettäväksi 0,025 milj.euroa. Vähennettävä osuus huomioidaan tulevien vuosien määrärahoissa. Kun määräraha vähenee, myös tuloarvio vähenee. Tuloarvion vähenemä on 0,005 milj.euroa.

Nettovaikutus talousarvioon on -0,2 milj.euroa.

 

Edellä selostettujen muutosten jälkeen hulevesirahoitus pystyttäisiin hoitamaan olemassa olevalla rahavarauksilla. Asia vaatii kuitenkin talousarviomuutoksen, koska sitovuustasojen määrärahat ja tuloarviot muuttuvat.

 

 = = =

 

Määrärahamuutokset on esitetty euromääräisenä liitteessä.

Talousarvion sitovuustasolla muutokset on esitetty sivulla 1 (yläosa). Lautakuntaan nähden sitovuustaso on esitetty sivulla 1 (alaosa).

Kohdekohtaiset muutokset on esitetty sivulla 2 (uusinvestoinnit yläosassa ja korvausinvestoinnit alaosassa).

 

Yhteensä edellä selostettujen muutosten nettovaikutus kaupungin investointeihin on 0 euroa.

 

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

 

Teknisen johtajan ehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2020 talousarvion investointiosaan:

 

Kärkihankkeet / RR-terminaali

-          määrärahan vähentäminen 0,25 milj.euroa

-          tuloarvioiden vähentäminen 0,05 milj.euroa

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

-          määrärahan vähennys 0,34 milj. euroa

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

-          määrärahan lisäys 0,54 milj.euroa

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Teknisen lautakunnan päätös:

 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

Kh 05.10.2020 § 281

 

     

Määrärahamuutokset on esitetty euromääräisenä oheismateriaalissa.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2020 talousarvion investointiosaan:

 

Kärkihankkeet / RR-terminaali

-          määrärahan vähentäminen 0,25 milj.euroa

-          tuloarvioiden vähentäminen 0,05 milj.euroa

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet / uusinvestoinnit

-          määrärahan vähennys 0,34 milj. euroa

 

Kiinteät rakenteet ja laitteet / korvausinvestoinnit

-          määrärahan lisäys 0,54 milj.euroa

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa