Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 290

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kouvolan kaupungin lausunto Kymsoten talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 valmistelusta

 

2556/00.04.01/2020

 

 

Kh 05.10.2020 § 290

 

     

Kymsoten perussopimuksen 18 §:n mukaan "Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin."

 

Mahdolliset esitykset pyydetään toimittamaan Kymsoten kirjaamoon 13.10.2020 mennessä.

 

Talousarvio 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023

 

Kymsoten talousarvio on laadittu 1,7 prosentin kasvulla, joka on kuntien taloudellisesta näkökulmasta pitkällä aikavälillä liian korkea. Talouden sopeuttamistoimia tulee nopeuttaa kaikilla osa-alueilla ja Kymsoten pitää raportoida kunnille osavuosikatsausten yhteydessä jo päätettyjen sopeuttamistoimien toteutumisesta. Sopeuttamistoimet tulee yksilöidä riittävällä tasolla ja seurannan tulee olla jatkuvaa.

 

Kokonaisuutena talousarvioon sisältyy paljon epävarmuustekijöitä toimintakulujen osalta, erityisesti YT-päätösten toteuttaminen (sisältää myös vuodelta 2020 toteutumatta jääneen osan) 13 milj. euroa sekä palveluketjujen säästötavoitteet 7,8 milj. euroa. Jotta talousarvion toteutuu suunnitellusti, tulee Kymsoten kiinnittää erityistä huomiota palvelujen ostoihin ottaen huomioon vuoden 2020 toteumaan sekä ylitysennusteeseen.  Taloussuunnitteluvuosille on laskettu tuottavuussäästöä (ml. STM:n rahoittamat kärkihankkeet), joilla pyritään vähentämään kustannustason nousua sekä kokonaisuudessaan alentamaan kustannuksia. Tästä tulee esittää kunnille erillinen toteutussuunnitelma.

 

Kouvolan kaupunki edellyttää, että vuodelle 2021 ei saa syntyä alijäämää eli nollatulos on saavutettava. Vuodelta 2020 syntyvä alijäämä pitää pystyä kattamaan suunnittelukaudella tuottavuustoimenpiteillä.

 

Edellä mainittujen lisäksi Kouvolan kaupunki edellyttää, että Kymsote raportoi kunnille ajantasaisesti kuukausittain toteumastaan, mahdollisesta kustannustennoususta sekä laatii ennusteen vuositasolle. Raportoinnin pitää sisältää toimenpiteet, joilla mahdollista kustannusten nousua leikataan ja hillitään. Lisäksi talousarvioon sisältyvien säästöjen toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti kuukausittain.

 

Lisäksi Kymsoten tulee kuvata osavuosikatsauksissa toimenpiteitä, joilla Kymsote on purkanut Koronaviruksen takia syntynyttä hoitovelkaa.

 

Kymsoten on vuosittain toteutettava kuntien kanssa perussopimuksen mukaiset neuvottelut. Erityisen tärkeää on käydä neuvottelu, mikäli kunnan maksuosuus uhkaa ylittyä. Perussopimuksen ja palvelusopimuksen 2020 kirjausten mukainen vuoropuhelu jäsenkuntien kanssa ei ole toteutunut vuonna 2020 kaikilta osin. Muuttuvaan toimintaympäristöön ja talouden haasteisiin vastaaminen edellyttää kuntayhtymältä parempaa vuoropuhelua jäsenkuntien kanssa toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä kustannusmuutosten ennakointia.

 

Peruspalveluista ja ennalta ehkäisevistä palveluista toiminnassa ei saa tinkiä säästöihin vedoten. Tällä hetkellä kaikki ennalta ehkäisevä työ ajettu alas osin koronan vaikutuksesta. Tämä kostautuu raskaamman, kalliimman, hoidon tarpeen kasvuna tulevaisuutena.

 

Nykyisellään Kymsotessa on keskimääräistä korkeammat lastensuojelupalvelun kustannukset ja palvelun painopiste on korjaavassa työssä. Kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelun tueksi tarvitaan vahvaa operatiivista johtamista sekä kustannuskehityksen ajantasaista seurantaa, joita hyväksyttävänä olevien muutostoimenpiteiden tulee tukea.

 

Kiinteistösuunnitelma

 

Kymsoten tulee valmistella perusteltu esitys palvelurakenteenmuutoksesta sisältäen ennakkovaikutusten arvion. Vaikutusten arviointi tulee toteuttaa toiminnan, kustannusten, henkilöstön ja asiakkuuden näkökulmasta ja tarvittaessa sopia tarkennuksista muutostoimenpiteiden osalta. Myös kustannusvaikuttavuus kuntien maksuosuuksiin tulee arvioida. Huomioitava on myös se, että esitys ja päätös jonkin yksikön toiminnan päättämisestä on Kymsoten vastuulla heidän kuultuaan kuntia.

 

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon Kymsotelle vuoden 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2022-2023

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 19.33.

 

Jäsen Miia Witting poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 19:36.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa