Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 286

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Arviointipäällikön viran määräaikainen täyttäminen

 

2301/01.01.01.02/2020

 

 

Kh 05.10.2020 § 286

 

     

Arviointipäällikön viran tarkoituksena on arviointitiedon tuottaminen valtuustolle, kuntalaisille ja kaupunkikonsernille toiminnan kehittä-miseksi ja päätöksenteon tueksi. Arviointipäällikkö toimii myös tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.

 

Arviointipäällikön virka tuli avoimeksi 1.9.2019 alkaen. Kaupungin-hallitus päätti 20.5.2019 § 197, että arviointipäällikön virka julistetaan haettavaksi. Hakumenettely todettiin käynnistettävän kuitenkin vasta sen jälkeen, kun henkilöstövähennyksiä koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet ja niiden vaikutukset ovat selvinneet. Arviointipäällikön viran hakumenettelyä ei käynnistetty vielä syksyllä, vaan tarkastaja Katriina Lankinen siirrettiin virkaan määräaikaisesti ajalle 3.9.-31.12.2019 kaupunginhallituksen päätöksellä 2.9.2019 § 287.

 

 Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 käynnistää muutosselvityksen kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteesta siten, että muutosehdotus valmistuisi 30.4.2020 mennessä. Arviointipäällikön viran täyttäminen katsottiin tarkoituksenmukaiseksi käynnistää vasta tämän jälkeen. Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 444 jatkaa määräaikaista järjestelyä arviointipäällikön viran hoidon osalta vielä ajalla 1.1.-31.8.2020. Poikkeusolojen vuoksi kaupunginhallitus päätti 23.3.2020 § 106 muuttaa toimiala- ja toimielinrakenteen muutosehdotuksen uudeksi määräajaksi 31.8.2020. Määräaikaista järjestelyä arviointipäällikön viran hoidon osalta jatkettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 31.8.2020 § 237 ajalle 1.9.-31.10.2020.

 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan valtuusto valitsee arviointipäällikön. Kaupunginhallitus voi kuitenkin valita määräaikaisen viranhaltijan enintään kuudeksi kuukaudeksi, niissä tilantiessa, joissa valinta kuuluu valtuustolle.

 

 Arviointipäällikön hakumenettely on parhaillaan käynnissä siten, että hakuaika päättyy 4.10.2020. Arviointipäällikkö valitaan aikaisintaan 16.11.2020 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa, joten viran hoitamista koskevaa järjestelyä on tarpeen jatkaa vuoden 2020 loppuun asti, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija ottaa viran vastaan.

 

 Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 Kaupunginhallitus päättää ottaa arviointipäällikön virkasuhteeseen määräaikaisesti Katriina Lankisen ajalle 1.11.-31.12.2020, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija aloittaa viran hoitamisen.

 

 Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen määrätään 4.251,24 euroa kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 200,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.

 

 Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa