Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen hyväksyminen

 

1517/02.08.00/2020

 

 

Rymla 07.10.2020 § 66

 

     

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 143 §:n mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta asianmukaisin menetelmin. Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten on osallistuttava alueellaan järjestettyyn ilmanlaadun yhteistarkkailuun, mikäli niiden ympäristöluvissa on annettu asiasta määräys. Osa energiantuotantolaitoksista on siirtynyt ympäristöluvilta rekisteröinnin piiriin. Valtioneuvoston asetuksen keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) liitteen 3 kohdan 4.5 mukaan energiantuotantolaitoksen on tarvittaessa osallistuttava ilmanlaadun yhteistarkkailuun. On perusteltua, että mikäli laitoksella on ympäristöluvassa ollut velvoite osallistumisesta, eikä laitoksella ole luvan raukeamisen jälkeen tapahtunut ilmapäästöjen suhteen oleellista muutosta, on myös rekisteröidyllä laitoksella velvollisuus osallistua ilmanlaadun yhteistarkkailuun.

 

Kouvolassa on tehty ilmanlaadun yhteistarkkailua vuodesta 1990 alkaen. Seuraavalla kaudella 2021-2025 tarkkailua supistetaan ja ilmanlaatua mitataan enää Kankaan koululla (PM10 ja PM2,5) sekä Kuusankoskella (TRS). Kankaan koululla ollut NOx-mittaus ja siirrettävällä asemalla, viimeisimmäksi Inkeroisissa Tehtaanmäen koululla, ollut PM10-mittaus lopetetaan, koska pitoisuudet ovat olleet selvästi alle alemman arviointikynnyksen. Päästöjen leviämismallilaskelmien tekoa harkitaan tarvittaessa erikseen jakson aikana. Kaupunki maksaa ilmanlaadun tarkkailusta 48 % ja teollisuus-, sekä energiantuotantolaitokset 52 %. Yhteistarkkailuun osallistuvat teollisuus- ja energiantuotantolaitokset ovat Gasgrid Finland Oy, KSS Lämpö Oy, Kymin Voima Oy, Leca Finland Oy, Redeve Oy, Schaefer Kalk Finland Oy, Stora Enso Publication Papers Oy Ltd/Anjalan tehtaat, UPM-Kymmene Oyj/Kymi, Nevel Oy ja UPM-Plywood Oy/Kalson viilutehdas.

 

Lakisääteinen ilmanlaadun tarkkailu järjestetään Kouvolassa edellä kuvatusti yhteistyössä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa. Ilmanlaadun tarkkailusta tehdään yhteistarkkailusopimus tarkkailuun osallistujien kesken. Lautakunta hyväksyy toimialallaan hallintosäännön § 23 kohdan 3 mukaisesti muut sopimukset ja oikeustoimet. Yhteistarkkailun sopimusosapuolista muodostuva ilmanlaadun seurantaryhmä on hyväksynyt yhteistarkkailusopimuksen osaltaan 10.9.2020 kokouksessaan. Sopimus on esityslistan liitteenä.

 

Yhteistarkkailusopimuksella sovitaan ilmanlaadun tarkkailun järjestämisestä yhteistyössä, tarkkailukohteista sekä kustannustenjaosta.

 

Ilmanlaadun seurantaryhmä on lisäksi kokouksessaan 10.9.2020 valinnut ajanjaksoksi 2021-2023 mittauksen toteuttajan, JPP Kalibrointi Ky:n. Ilmanlaadun tarkkailun toteuttamisesta tehdään sopimus toimijan kanssa. Sopimus jatkuu samanlaisena vähintään kolme vuotta, toteuttaja ei voinut sitoutua koko viiden vuoden tarkkailukauteen. Mittausta koskeva sopimus on liitteenä.

 

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, kati.halonen(at)kouvola.fi, 020 615 8048

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Lautakunta päättää hyväksyä ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen.

 

Sopimukset allekirjoittaa hallintosäännön 157 §:n mukainen viranhaltija kaupungin puolesta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa