Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-420-3-76

 

2292/11.01.00.00/2020

 

 

Rymla 07.10.2020 § 63

 

    

YMPÄRISTÖLUPA

 

Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 23.5.2000 (§ 105) myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Karelia Granit Oy:lle (Y-tunnus 0313518-9) koskien kivenlouhimoa, joka sijaitsee Kouvolan kaupungin Ruotilan kylässä tilalla Peltoniemi 286-420-3-76, osoitteessa Ruotilantie 832, 46730 Ruotila.

 

Kiinteistön omistaja

 

*********************

****************

**************

 

YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN

 

Kouvolan ympäristönsuojeluviranomainen laittaa vireille asian ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 § 1 mom. mukaisesta ympäristöluvan

raukeamisesta, kun toiminta on lopetettu. Ympäristöluvan haltija, Karelia Granit Oy, on 22.6.2020 toimittanut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan loppumisesta. Kiinteistöllä on lisäksi lopetettu maa-ainesten ottaminen ja luvan voimassaolo päättyy 31.12.2020. Kiinteistöllä Lappeenrannan KTK Oy:lle (nyk. Läänin Kuljetus Oy) myönnetystä murskausasemaa koskevasta ympäristöluvasta on tehty rauettamispäätös 26.5.2020.

 

LUPAVIRANOMAINEN

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhimon

ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 2 mom. kohdan

6 a mukaan.

 

ASIAN KÄSITTELY

 

Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä

säädetään.

 

Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin

sähköisellä ilmoitustaululla 26.8.-25.9.2020 välisenä aikana.

Tiedottamista muilla tavoin ei ole katsottu tarvittavan, koska asia ei

vaikuta muuhun kuin luvanhaltijan oikeuteen tai etuun. Koska

valvontaviranomaisen tiedossa ei ole, että alueella olisi ollut lupakauden aikana louhintaa ja asian merkityksen ollessa vähäinen, luvan

rauettamisesta ei ole katsottu olevan tarpeen pyytää lausuntoja eikä

kuulla naapureita asian selvittämiseksi tai yleisen edun valvomiseksi.

 

Asian johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

 

Alueella ei myöskään katsota tarpeelliseksi tehdä erillistä lopetustarkastusta, koska siellä on valvontaviranomaisen toimesta tehty maa-ainesluvan edellyttämä lopetustarkastus 8.7.2020, eikä sen yhteydessä havaittu mitään asioita, jotka vaatisivat enää erillistä ympäristöluvan lopettamista koskevaa tarkastusta.

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMISESTA

 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää

luvan raukeamisesta. Koska toiminta on lopetettu, myönnetystä

ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

 

Ympäristöluvassa toiminnan lopettamisesta ei ole annettu määräyksiä

eikä niiden antaminen ole myöskään raukeamispäätöksessä tarpeen.

 

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

 

KÄSITTELYMAKSU

 

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 8.5.2018 (§ 50). Taksa on tullut

voimaan 1.6.2018. Asian käsittelystä (päätös luvan raukeamisesta)

veloitetaan taksan mukaisesti 70 €/h. Asian valmisteluun on käytetty

aikaa 2 tuntia, joten luvanhaltijalta peritään asian käsittelystä yhteensä

140 €.

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

 

Päätös toimitetaan kirjallisena luvan haltijalle ja kiinteistön omistajalle. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla. Päätös toimitetaan sähköpostitse Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

 

MUUTOKSENHAKU

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020 615 8085,

ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Karelia Granit Oy:lle 23.5.2000 § 105 myönnetty ympäristölupa raukeaa.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa