Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.09.2020/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kouvolan kulttuuritalojen yhtiöittämisselvityksen väliraportti

 

983/00.01.00.03/2020

 

 

Khkj 10.09.2019 § 67

  

Kouvolan kulttuuritalojen organisaatiolla tarkoitetaan kaupungin toimintaa/palvelua, joka tarjoaa vuokralle Kouvolatalossa ja Kuusankoskitalossa olevia kokous-, näyttely- ja konserttitiloja sekä tarjoaa valo-, ääni- ja vahtimestaripalveluita. Kuusankoskitalolla on lipunmyyntipiste, joka toimii myös Ticketmasterin lippukauppana. Kaupunkiorganisaatiossa kulttuuritalot ovat vuoden 2019 loppuun liikunta- ja kulttuuripalveluiden alla osana yhteisöpalveluita. Vuoden 2020 alusta kulttuuritalot siirtyvät osaksi kulttuuripalveluita.

 

Kouvolatalossa (Varuskuntakatu 11) toimii myös muita kaupungin sisäisiä toimijoita kuten Poikilo-museot (taidemuseo ja kaupunginmuseo), kansalaisopisto (kuvataidetilat) ja liikuntapalvelut (tanssisali). Ulkopuolisia toimijoita ovat Kahvila-Ravintola Sävel Bistro ja Pohjois-Kymen musiikkiopisto. Kuusankoskitalossa (Kymenlaaksonkatu 1) toimivat Kuusankosken teatteri ja Kahvila Valkama. Samalla tontilla olevissa kiinteistöissä toimivat myös Studio123 ja kirjasto. Kaikki edellä mainitut toimijat ovat tehneet tilapalveluiden kanssa vuokrasopimukset omista tiloistaan.

Kulttuuritalojen asiakaskuntaan kuuluu kokouksien, näyttelyiden ja konserttien/esitysten järjestäjiä sekä opetusta/koulutusta ja harrastustoimintaa järjestäviä toimijoita. Osa asiakkaista on kaupungin sisäisiä toimijoita, näistä suurimpina henkilöstöpalvelut ja kulttuurituotanto. Pohjois-Kymen musiikkiopisto on merkittävä Kouvolatalon Simelius-salin käyttäjä. Kymi Sinfonietta esiintyy paljon Kuusankoskitalon Kuusaasalissa.

 

Liikunta ja kulttuuritoimiala on laatinut esityksen Kouvolan kulttuuritalojen yhtiöittämisselvityksen käynnistämiseksi. Kulttuuritalojen johtaja Ulla Tommiska esittelee asiaa kokouksessa.

 

Lisätietoja: liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

 

Asian esittely:

 

Kulttuuritalojen johtaja Ulla Tommiska kertoi Kuusankoskitalon ja Kouvola talon toiminnasta ja esitteli liikunta ja kulttuuritoimialan laatimaa yhtiöittämisselvitysesitystä.

 

Kehitysjohtajan ehdotus:

 

Konsernijaosto päättää, että Kouvolan kulttuuritalojen osalta käynnistetään yhtiöittämisselvitys.

 

Konsernijaosto valtuuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään yhtiöittämisselvityksen tekemiseen liittyvät tarpeelliseksi katsomansa asiantuntijaselvityksiin liittyvät sopimukset.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Lisäksi annettiin ohjeistus, että yhtiöittämisselvityksen tekemiseksi perustettavaan työryhmään tulee nimetä myös kahden suurimman poliittisen ryhmän edustus.

 

Kokouksessa oli läsnä tämän asian esittelyn ajan kulttuuritalojen johtaja Ulla Tommiska. Ulla Tommiska poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 16.06.

 

Kasvatus- ja opetustoimiajan toimialajohtaja Veikko Niemi poistui kokouksen tämän asian esittelyn aikana klo 15.47.

 

____________

 

 

Likula § 102  

Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:

 

Lautakunta nimeää työryhmään kaksi edustajaa. Virkamiehistä työryhmään nimetään liikunta- ja kulttuurijohtaja sekä kulttuuritalojen johtaja. Lisäksi kutsutaan ammattijärjestöjen edustaja.

 

Asian käsittely:

 

Liikunta- ja kulttuurijohtajan muutettu ehdotus:

 

Lautakunta nimeää työryhmään kaksi edustajaa. Virkamiehistä työryhmään nimetään apulaiskaupunginjohtaja, omistajaohjauksen kehittämispäällikkö, liikunta- ja kulttuurijohtaja sekä kulttuuritalojen johtaja. Lisäksi kutsutaan ammattijärjestöjen edustaja.

 

Puheenjohtaja Sinikka Rouvari esitti asian jättämistä pöydälle.

 

Jukka Silén kannatti esitystä.

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

 

Asia jätettiin pöydälle.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana neuvottelutauon ajaksi klo 18.27 - 18.38.

 

Anne Eriksson poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.32.

 

____________

 

 

Likula § 110    

Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:

 

Lautakunta nimeää työryhmään kaksi edustajaa. Virkamiehistä työryhmään nimetään liikunta- ja kulttuurijohtaja sekä kulttuuritalojen johtaja. Lisäksi kutsutaan ammattijärjestöjen edustaja.

 

Asian käsittely:

 

Liikunta- ja kulttuurijohtajan muutettu ehdotus:

 

Lautakunta nimeää työryhmään kaksi edustajaa. Virkamiehistä työryhmään nimetään apulaiskaupunginjohtaja, omistajaohjauksen kehittämispäällikkö, liikunta- ja kulttuurijohtaja sekä kulttuuritalojen johtaja. Lisäksi kutsutaan ammattijärjestöjen edustaja.

 

Arto Sahamies esitti Sari Porvarin ja Matti Norpan kannattamana työryhmään lautakunnan edustajaksi Erkka Koskista.

 

Tomi Pahkala esitti Leo Lindströmin kannattamana työryhmään lautakunnan edustajaksi Raija Sierman-Henttosta ja varaedustajaksi Sari Melkkoa.

 

Jukka Silén esitti Jutta Hartikaisen kannattamana työryhmään lautakunnan edustajaksi Sinikka Rouvaria ja varaedustajaksi Miia Wittingiä.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli esitetty kolmea ehdokasta työryhmän varsinaisiksi edustajiksi, niin tämän johdosta on toimitettava vaali. Puheenjohtajan esityksestä edustajat nimetään suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Koivisto ja Teemu Mäkipaakkanen.

Erkka Koskinen sai 8 ääntä, Sinikka Rouvari 6 ääntä ja Raija Sierman-Henttonen 12 ääntä.

 

Jukka Silén esitti Erkka Koskisen kannattamana Sinikka Rouvaria työryhmään lautakunnan varaedustajaksi.

 

Arto Sahamies esitti Sari Porvaria Erkka Koskisen varaedustajaksi.

 

Tomi Pahkala esitti Sari Melkkoa varaedustajaksi.

 

Puheenjohtaja esitti, että Raija Sierman-Henttosen varaedustaja nimetään suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Koivisto ja Teemu Mäkipaakkanen.

 

Sari Melkko sai 6 ääntä, Sari Porvari 2 ääntä ja Sinikka Rouvari 5 ääntä.

 

Puheenjohtaja esitti, että Erkka Koskisen varaedustaja nimetään suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Koivisto ja Teemu Mäkipaakkanen.

 

Sari Porvari sai 7 ääntä ja Sinikka Rouvari 6 ääntä.

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

 

Lautakunta nimesi työryhmään Raija Sierman-Henttosen ja Erkka Koskisen. Heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen nimettiin Sari Melkko ja Sari Porvari. Virkamiehistä työryhmään nimettiin apulaiskaupunginjohtaja, omistajaohjauksen kehittämispäällikkö, liikunta- ja kulttuurijohtaja sekä kulttuuritalojen johtaja. Lisäksi kutsutaan ammattijärjestöjen edustaja.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon ajaksi klo 19.06 - 19.15.

 

Vesa Toikka poistui kokouksesta tauon aikana klo 19.10.

 

____________

 

 

 

Kh 23.03.2020 § 109

 

  

Valtioneuvosto on 16.3.2020 on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.  Eduskunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston asetus ottaa käyttöön valmiuslain säännöksiä.

 

Kouvolan kaupungilla on velvollisuus osaltaan laittaa asetuksen mukaiset päätökset täytäntöön. Kouvolan kaupungin omaan päätöksentekoon ei asetuksen voimaantulo vaikuta; päätökset tehdään kuntalain, muiden lakien ja hallintosäännön mukaisesti, jollei valmiuslain 108 §:ä koskien kunnanhallituksen toimivaltuuksia laiteta täytäntöön.

 

Vallitsevan tilanteen johdosta on asetetun ohjausryhmän työskentely sekä kokoontuminen ja etenkin siihen liittyvä viranhaltijavalmistelu poikkeustilanteen aiheuttaman valmistelutyön johdosta mahdotonta. Tästä syystä on asetettua aikataulua ja määräaikoja tarkasteltu kaupungin hallinnossa uudelleen ja esitetään nyt muutettavaksi.

 

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa ohjausryhmän työn määräajaksi 30.10.2020. Väliraportti asiasta on esitettävä 31.8.2020 mennessä.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 

Kh 21.09.2020 § 258

 

     

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksessaan 10.9.2019 kulttuuritalojen yhtiöittämisselvityksen käynnistämisestä.

 

Kouvolan kulttuuritalojen organisaatiolla tarkoitetaan kaupungin toimintaa/palvelua, joka tarjoaa vuokralle Kouvolatalossa ja Kuusankoskitalossa olevia kokous-, näyttely- ja konserttitiloja sekä tarjoaa valo-, ääni- ja vahtimestaripalveluita. Kuusankoskitalolla on lipunmyyntipiste, joka toimii myös Ticketmasterin lippukauppana. Kaupunkiorganisaatiossa kulttuuritalot olivat vuoden 2019 loppuun liikunta- ja kulttuuripalveluiden alla osana yhteisöpalveluita. Vuoden 2020 alusta kulttuuritalot siirtyivät osaksi kulttuuripalveluita.

 

Kouvolatalossa toimii myös muita kaupungin sisäisiä toimijoita kuten Poikilo-museot (taidemuseo ja kaupunginmuseo), kansalaisopisto (kuvataidetilat) ja liikuntapalvelut (tanssisali). Ulkopuolisia toimijoita ovat Kahvila-Ravintola Sävel Bistro ja Pohjois-Kymen musiikkiopisto. Kuusankoskitalossa toimivat Kuusankosken teatteri ja Kahvila Valkama. Samalla tontilla olevissa kiinteistöissä toimivat myös Studio123 ja kirjasto. Kaikki edellä mainitut toimijat ovat tehneet tilapalveluiden kanssa vuokrasopimukset omista tiloistaan.

 

Kulttuuritalojen asiakaskuntaan kuuluu kokouksien, näyttelyiden ja konserttien/esitysten järjestäjiä sekä opetusta/koulutusta ja harrastustoimintaa järjestäviä toimijoita. Osa asiakkaista on kaupungin sisäisiä toimijoita, näistä suurimpina henkilöstöpalvelut ja kulttuurituotanto. Pohjois-Kymen musiikkiopisto on merkittävä Kouvolatalon Simelius-salin käyttäjä. Kymi Sinfonietta esiintyy paljon Kuusankoskitalon Kuusaasalissa.

 

Pink Eminence Oy:n tekemässä liiketoimintasuunnitelmassa todetaan, että eri vaihtoehdoissa taloudelliset vaikutukset kaupungille eivät ole kokonaisuutta ajatellen merkittäviä, vaikka myyntityö saataisiinkin aktiivisemmaksi. Toiminnan vaikuttavuutta pitää arvioida myös muut kaupungin elinvoimaa ja yhteistoimintaa monipuolisesti edistävät näkökulmat huomioiden ja ratkaisu pitää hakea suuremman, strategisen kokonaisuuden tarkastelusta ottamalla koko kaupungin tapahtumallisuus tarkasteluun.

 

Kouvolan kaupunki kustantaa tällä hetkellä valtaosan kaikista kulttuuritalojen kustannuksista. Liiketoimintasuunnitelman mukaan kulttuuritaloihin liittyviä tilallisia ja toiminnallisia haasteita on niin paljon, ettei niiden varaan pystytä rakentamaan kilpailukykyistä, täysin oman tuoton varassa toimivaa yritystä, vaikka tuottojen lisäämisessä onnistuttaisiinkin.

 

Liiketoimintasuunnitelmassa esitetyt neljä eri vaihtoehtoa:

1. Kuusankoskitalo ja Kouvolatalo yhtiöitetään kiinteistöineen

-> muutos nykytilanteessa liian vähäinen eikä johda tapahtumaosaamisen kehittymiseen

 

2. Kulttuuritalojen tapahtumatoiminta myynti- ja markkinointiyhtiöön

-> strategisesti liian suppea valinta

 

3. Ulkoistettu tapahtumamyyjä tiloille

-> riski vaihtuvat toimijat

 

4. Perustetaan Kinnoon (Oy) tulosvastuullinen myynti- ja markkinointiyksikkö (Kouvolan tapahtumat -yksikkö) kehittämään Kouvolan tapahtumallisuutta ja myymään kaupungin itsensä omistamia tiloja ja alueita.

 

Tapahtumatilojen myynti- ja markkinointiyksikkö hallinnoi tilojen käyttökalenteria pitkäaikaiseen sopimukseen perustuen. Sopimussisältö neuvotellaan siten, että vuokraustoiminnassa on provisio kulujen kattamiseen ja loput vuokratuotot tilitetään suoraan tilaa hallinnoivalle yksikölle. Yksikkö perustetaan, jotta tilojen tapahtumatoimintaan saadaan tavoitteellista, motivoivaa ja aktiivista myynnin, markkinoinnin ja tapahtumien toteutuksen ja palveluverkoston kehittämisen otetta. Yksikkö pyrkii toiminnassaan vähintään nollatulokseen.

 

Tapahtumayksikkö ei tee itsenäistä kulttuuri-, nuoriso tai urheilupolitiikkaa. Kouvolan kaupunki tukee alueen 3. sektorin toimijoiden esiintymis- ja tapahtumatilankäytön tarpeita tilankäyttöavustuksin harkintansa mukaan, siten, että avustukset mahdollistavat monipuolisen yleisöjä kiinnostajan ohjelmallisuuden tuottajien asiakkuudet kulttuuritaloissa ja muissa halutuissa tiloissa. Talojen kulttuuriasiakkuudet nähdään vakiokumppaneina, joiden yleisötyötä tilojen palvelujen nosto tukee.

 

Yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmä esittää väliraportissaan vaihtoehtoa 4.

 

Perustetaan Kinnoon (Oy) tulosvastuullinen myynti- ja markkinointiyksikkö (Kouvolan tapahtumat -yksikkö) kehittämään Kouvolan tapahtumallisuutta ja myymään kaupungin itsensä omistamia tiloja ja alueita. Yksikkö voi sijoittua mahdollisesti perustettavan live & visit yksikön yhteyteen kaupungin konsernipalveluihin.

 

-> mahdollistaa visioivan tapahtumakehittämisen paremman taloudellisen tuloksen ohella

-> kehittää tapahtumayhteistyöstä kokonaisvaltaisesti

-> keskittää tapahtumaosaamista ja turvaa kehittämisen omistajuuden

 

Kouvolan kulttuuritalojen yhtiöittämisselvityksen väliraportti on liitteenä.

 

Lisätietoja: liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kulttuuritalojen yhtiöittämisselvityksen väliraportin.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.23.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa